V Hrabskom bol odpust ku cti blaženého hieromučeníka Vasiľa Hopka

TK KBS, ispa, rd, rp; pz | 18. 05. 2021 10:36Hrabské 18. mája (TK KBS) V nedeľu 16. mája sa v Hrabskom uskutočnila archieparchiálna odpustová slávnosť ku cti blaženého hieromučeníka Vasiľa Hopka, prešovského pomocného biskupa. Slávnosť prebiehala v súlade s aktuálnymi pandemickými opatreniami. Odpust sa začal spoločnou modlitbou ruženca, potom nasledovala slávnostná liturgia, na ktorej bol hlavným celebrantom a zároveň kazateľom  Ľubomír Petrík, protosynkel Prešovskej archieparchie. Jeho homília sa niesla v duchu lásky k Cirkvi. Blažený Vasiľ je učiteľom tejto lásky, lebo miloval Cirkev až na smrť, zaznelo v homílii. V kontexte Nedele svätých otcov prvého nicejského snemu, vychádzajúc zo Skutkov apoštolov, kazateľ zdôraznil, že sv. Pavol hovorí o Božej cirkvi, ktorú si Kristus získal nie za hocijakú cenu, ale vlastnou krvou. Preto mu ju nemôžeme vytrhnúť z rúk. A na základe Ježišových slov vo veľkňazskej modlitbe: „A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje“ povedal, že táto výmena darov sa uskutočňuje práve v Cirkvi, ktorá ohlasuje Evanjelium a slávi sviatosti. Problémy a trápenia človeka nie sú vzdialené Bohu a ani Božia milosť nie je vzdialená človeku.  Po liturgii sa pokračovalo molebenom k bl. Hopkovi a myrovaním.Na príprave tejto slávnosti sa podieľal nielen miestny kňaz otec Rastislav Daňo st., no ruku k dielu priložil aj miestny zbor kurátorov, starosta obce, rodina kňaza, všetci veriaci v Hrabskom, ale na výpomoc prišli aj bohoslovci Prešovskej archieparchie. Aj keď s obmedzeniami, ale dôstojne si takto Gréckokatolícka cirkev pripomenula svojho hieromučeníka, a to v roku 45. výročia od jeho smrti na následky neľútostného zaobchádzania vo väzení.Blažený hieromučeník Vasiľ Hopko žil v rokoch 1904 – 1976. Za pomocného biskupa Prešovskej eparchie bol vysvätený 11. mája 1947 v Prešove. Práve 11. máj je určený za jeho sviatok. V nespravodlivom súdnom procese bol uznaný za vinného zo zločinov velezrady a vyzvedačstva a odsúdený na 15 rokov väzenia, s peňažným trestom 20 000,- korún a konfiškáciou majetku. V rôznych väzniciach strávil 13 a pol roka. Dvadsaťjedenkrát ho prevážali z väzenia do väzenia. Od roku 1963 do povolenia Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v roku 1968 bol internovaný v kláštore v Oseku. Následne sa veľkou mierou podieľal na obnovení života a pôsobenia Gréckokatolíckej cirkvi. 14. septembra 2003 ho pápež Ján Pavol II. v Bratislave-Petržalke blahorečil.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023