Regina caeli: Ježišovo nanebovstúpenie nie je smutné, ale radostné

TK KBS, RV, jb; rp | 16. 05. 2021 18:22Vatikán 16. mája (RV) V nedeľu 16. mája sa pri poludňajšej modlitbe Raduj sa Nebies kráľovná pápež František zameral vo svojom príhovore na význam Ježišovho nanebovstúpenia ako zdroj radosti pre Cirkev a každého kresťana.Po udelení požehnania vyzval pápež František k modlitbe za Svätú zem, kde sa opäť rozhorela nenávisť a vzájomné ozbrojené útoky medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi. apeloval za dialóg a nestupňovanie konfliktu.Pri poludňajšom stretnutí spomenul Svätý Otec aj začínajúci Týždeň Laudato si‘, ktorého cieľom je prehlbovať si vnímavosť na volanie Zeme a volanie chudobných.Ako zvyčajne v prípade blahorečení, aj tentoraz dal Svätý Otec zatlieskať novému blahoslavenému, ktorým je zakladateľ salvatoriánov a salvatoriánok bl. František Mária od Kríža, vlastným menom Johanna Baptistu Jordana (1848-1918). Na Námestie sv. Petra dnes priniesli jeho veľkú podobizeň. Slávnostnému aktu blahorečenia predsedal v sobotu 15. mája v Lateránskej bazilike rímsky vikár kard. Angelo De Donatis. V nedeľu popoludní bola v Bazilike sv. Petra ďakovaná svätá omša celebrovaná vatikánskym štátnym sekretárom kardinárom Parolinom za účasti salvatoriánskej rehoľnej rodiny.Príhovor pred modlitbou Regina caeliDrahí bratia a sestry, dobrý deň!Dnes sa v Taliansku i v iných krajinách slávi slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Evanjeliové čítanie (Mk 16,15-20) – ukončenie Markovho Evanjelia – nám predstavuje posledné stretnutie Vzkrieseného s učeníkmi pred jeho vystúpením po pravici Otca. Obyčajne, ako vieme, sú rozlúčkové scény smutné, spôsobujú v tom, ktorý zostáva, pocit straty, opustenosti; avšak nič z toho sa neudialo učeníkom. Napriek odlúčenosti od Pána neprejavujú bezútešnosť, práve naopak, radujú sa a sú pripravení vydať sa na cestu do sveta ako misionári.Prečo nie sú učeníci smutní? Prečo sa aj my máme radovať z toho, že Ježiš vystupuje do neba?Vystúpením sa završuje Ježišovo poslanie medzi nami. Totiž ak Ježiš zostúpil z neba pre nás, tak teraz rovnako pre nás zas vystupuje naspäť do neba. Po tom, ako zostúpil medzi ľudí a zachránil ich – Boh, Syn Boží, zostupuje, stáva sa človekom, berie na seba ľudskú prirodzenosť a vykupuje ju ­–, teraz vystupuje do neba prinášajúc so sebou naše ľudské telo. Je to prvý človek, ktorý vstupuje do neba, lebo Ježiš je človek, pravý človek, je Boh, pravý Boh; naše ľudské telo je v nebi a to nám dáva radosť.Po pravici Otca už sedí ľudské telo, po prvýkrát, telo Ježiša, a v tomto tajomstve každý z nás kontempluje svoj budúci cieľ cesty. Vôbec teda nejde o opustenie, Ježiš navždy zostáva s učeníkmi, s nami. Zostáva v modlitbe, lebo on, ako človek, sa modlí k Otcovi, a ako Boh, človek a Boh, ukazuje Otcovi svoje rany, rany, ktorými nás spasil. Ježišova modlitba je tam, s naším telom: je jedným z nás, Bohočlovek, a modlí sa za nás. Toto nám dáva istotu, ba radosť, veľkú radosť!Druhým motívom radosti je Ježišov prísľub. Povedal nám: „Pošlem vám Ducha Svätého“. A tam, s Duchom Svätým, ustanovuje príkaz, ktorý dáva práve pri rozlúčke: „Choďte do sveta, ohlasujte Evanjelium“. A bude to sila Ducha Svätého, ktorá nás povedie do sveta, aby sme prinášali Evanjelium. Ten istý Duch Svätý, ktorého Ježiš sľubuje v deň rozlúčky, potom po deviatich dňoch príde počas slávenia Turíc. Je to práve Duch Svätý, ktorý umožnil, že my všetci sme tu dnes takto.Máme veľkú radosť! Ježiš odišiel do neba: je prvým človekom pri Otcovi. Odišiel tam s ranami, ktoré boli cenou našej spásy, a modlí sa za nás. Potom nám pošle Ducha Svätého, sľubuje nám Ducha Svätého, aby sme mohli ísť evanjelizovať. Toto je dôvod dnešnej radosti, kvôli tomuto máme v dnešný deň Nanebovstúpenia Pána radosť.Bratia a sestry, v tejto slávnosti Nanebovstúpenia Pána, zatiaľ čo kontemplujeme nebo, kam Kristus vystúpil a sedí po pravici Otca, prosme Máriu, Kráľovnú neba, aby nám pomohla stať sa vo svete odvážnymi svedkami Vzkrieseného v konkrétnych životných situáciách.(Preklad: Slovenská redakcia VR, Martina Korytiaková)
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024