Cirkev je školou spoločenstva, nie vnútorných bojov, píše pápež

TK KBS, RV cz, rp; pz | 14. 05. 2021 15:00Vatikán14. mája (TK KBS) Pápež František podpísal predslov ku knihe venovanej teológii zasväteného života z pera dvoch talianskych františkánskych teológov, ktorú vydalo Vatikánske nakladateľstvo (Valentino Nataline, Ferdinando Campana "Come sale e lievito - Appunti per una teologia della Vita Consacrata della Chiesa", LEV). Označuje ju za pomôcku k "prehĺbeniu tajomstva svätej Matky Cirkvi hierarchickej" a vyzýva, aby kňazi, rehoľníci a laici žili "ako bratia".V dejinách Cirkvi sa niekedy prezentovali určité stavy dokonalosti ako lepšie než iné, s cieľom "vytvoriť z Cirkvi, ktorá je domovom a školou bratstva v jedinom Božom ľude, súbor sebestredných subjektov". Takéto interpretácie, ktoré sa dožadujú vlastných výsadných práv, ale zabúdajú, že "k cieľu sa dospeje skôr, keď k nemu dôjdu všetci traja," píše pápež František s poukazom na tri základné životné stavy v cirkvi - kňazský, laický a rehoľný, na ktoré nemožno pozerať ako na nepriateľov, ale ako "na bratov"."Klerikalizmus a duchovné zosvetštenie" však niekedy nevydávajú svedectvo o rýdzo kresťanskom živote, ale o "uplatňovaní moci", podotýka František, hoci "jedinou cestou je spoločenstvo", pretože všetky tri menované stavy sú "v Cirkvi rovnakou mierou nevyhnutné a ustanovujúce". Pápež v tejto súvislosti odkazuje na učenie sv. Jána Pavla II. a jeho posynodálne exhortacie Vita consecrata, Pastores Dabo Vobis, a Christifideles laici, a vyjadruje želanie, že nová kniha poskytne čitateľom možnosť k "prehĺbeniu tajomstva svätej Matky Cirkvi hierarchickej".
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024