Charita začala kampaň proti obchodovaniu s ľuďmi Nie si na predaj

TK KBS, mco, ml; pz | 14. 05. 2021 13:05Bratislava 14. mája (TK KBS) „Ty nie si na predaj!“ sú slová novej kampane Slovenskej katolíckej charity. Charita zohráva na Slovensku dôležitú úlohu v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, a to v oblasti pomoci obetiam aj šíreniu prevencie a osvety. V kampani Nie si na predaj chce prehovárať najmä k mladým ženám a dievčatám a vystríhať pred nebezpečenstvom, ktoré je reálnejšie, než si myslíme.Od roku 2008, kedy Charita začala program pomoci obetiam realizovať, pomohla v rámci Programu na podporu a ochranu obetí obchodovania s ľuďmi, financovaného MV SR, už vyše 120 obetiam. Základný projekt starostlivosti o obete postupne rozšírila o službu asistovaných dobrovoľných návratov obetí zo zahraničia a prevádzku bezplatnej národnej linky pomoci obetiam obchodovania 0800 800 818. V novej kampani Charita varuje pred sexuálnym vykorisťovaním, ktoré je v počte zachytených prípadov v uplynulom roku druhým najčastejším spôsobom obchodovania na Slovensku a dlhodobo vôbec najčastejšou formou vykorisťovania v EÚ.Zneužívanie dievčat a žien je stále veľký problém„Tvoja hodnota nie je len v tvojom tele, ale v tom, aká si. Si vzácna ako drahokam. A preto nedovoľ nikomu, aby s tebou jednal ako s tovarom,“ apeluje Petra Polnišová v jednom z trojice videí. Okrem populárnej herečky v kampani vystúpi aj rapper EGO, známy už z predchádzajúcej kampane proti nútenej práci, a v treťom krátkom videu o svojej skúsenosti autenticky hovorí bývalá klientka Charity, ktorá sama prežila peklo sexuálneho vykorisťovania v zahraničí.Riziko novodobého otroctva celkovo ohrozuje najmä chudobnejšie regióny južného a východného Slovenka, kde je nedostatok pracovných miest, a vo forme sexuálneho vykorisťovania výrazne zasahuje najmä rómske ženy a dievčatá. Obete sú často zlákané páchateľom, ktorý k nim predstiera romantický vzťah, alebo sa nechajú oklamať ponukou sľubnej práce s vidinou lepšieho života. Po prevoze do zahraničia alebo mimo domova v rámci Slovenska sú im odobraté osobné doklady a vyhrážkami, psychickým aj fyzickým násilím sú prinútené k výkonu prostitúcie. A čo je alarmujúce, takmer až polovica identifikovaných obetí sexuálneho vykorisťovania na Slovensku boli v poslednom roku práve deti.Obeťou obchodovania v dôsledku chudobyKampaň Nie si na predaj nadväzuje na predchádzajúcu sériu videí kampane z roku 2019 s názvom Nenechaj sa zotročiť. Cieľom oboch kampaní je oslovovať mladých ich vlastným jazykom a informovať o rizikách, ktoré kvôli sociálno-ekonomickým podmienkam  v snahe „zlepšiť“ si svoj život môžu ľahko prehliadnuť.„Na jednej strane je to nenásytnosť a egoizmus ľudí, ktorí dokážu pristupovať k iným ako k prostriedku na obohacovanie sa. Na druhej strane je to však aj extrémna chudoba, ktorá vedie zraniteľné skupiny k tomu, aby prijali aj pochybnú pracovnú ponuku či verili krásnym sľubom o lepšej budúcnosti. Tu narážame na pálčivý problém marginalizovaných rómskych komunít, ktorý sa dosiaľ dostatočne efektívne nerieši. Navyše, problém sa v nemalej miere týka aj detí, ktoré sú v daných podmienkach o to zraniteľnejšie,“ myslí si Jana Urbanová, ktorá je koordinátorkou prevencie charitného projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi. Je podľa nej veľmi potrebné zvyšovanie informovanosti sociálnych pracovníkov a ďalších zástupcov štátnej infraštruktúry, ako aj zástupcov mimovládnych organizácií, aby vedeli potenciálne obete identifikovať a adekvátne zasiahnuť. Akonáhle to situácia dovolí, chce Charita preto nadviazať aj na živé stretnutia a workshopy s terénnymi sociálnymi a komunitnými pracovníkmi spolu s príslušníkmi rómskych komunít, ako ich realizovali počas kampane v roku 2019, kedy sa stretnutí zúčastnilo vyše 350 ľudí. „Z terénu máme samé pozitívne spätné väzby a veríme, že aj tentoraz dokážeme osloviť mladých ľudí, ktorí sa možno práve v lete chystajú za prácou do zahraničia, aby boli opatrní,“ uzatvára pracovníčka Charity.Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 slúži na poskytnutie pomoci obetiam obchodovania, nahlásenie podozrenia z obchodovania s ľuďmi, ale aj ako preventívny nástroj, kde môžete požiadať o rady a informácie, napr. pred vycestovaním do zahraničia. Viac na www.obchodsludmi.sk. Hlavnými partnermi Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi sú Ministerstvo vnútra SR a Slovak telekom a.s. Kampaň vznikla vďaka podpore Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.TK KBS informovala Monika Čopíková
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023