Pri Katolíckej univerzite vznikol nový Catholic Gentlemen’s Club

TK KBS, ku, ml; pz | 14. 05. 2021 11:36Ružomberok 14. mája (TK KBS) Catholic Gentlemen’s Club (CGC) je spoločenstvo mužov, ktoré vzniklo pri Katolíckej Univerzite v Ružomberku s cieľom vzájomne sa inšpirovať, pomáhať si rozvíjať jedinečný potenciál, naplno prežívať svoju mužskosť a brať vážne svoju vieru. Jedným zo zakladajúcich členov je František Bartek. Prinášame s ním rozhovor.- Ako vznikla myšlienka založenia Catholic Gentlemen’s Club ?Túžba objaviť a potvrdiť svoju identitu ako muža je pre dospievajúcich chalanov veľmi silná. Osobitne pre tých, ktorí pochádzajú z rodín, kde otcovia či spoločnosť v tomto smere nie úplne zvládli svoju úlohu alebo zanechali zranenia. U nás to bolo podobne a túžba stretávať sa, tráviť spolu čas, diskutovať, modliť sa a hľadať spoločne odpovede na otázky týkajúce sa života mladého muža boli celkom spontánne.Ak môžem byť trochu osobný, katalyzátorom bol tiež môj rozchod s vtedajšou priateľkou, po ktorom som mal o to väčšiu potrebu zdieľať život v partii ľudí, ktorým môžem veriť a o ktorých sa môžem oprieť. Tam niekde vznikla myšlienka našu partiu aj nejak inštitucionalizovať.- Sú takéto kluby súčasťou aj iných univerzít na Slovensku či v zahraničí?Mužské stretká a partie priateľov, ktorí sa spolu modlia, študujú a pomáhajú si rásť určite fungujú na mnohých univerzitách na Slovensku aj v zahraničí a z istého pohľadu je super, že sa to deje spontánne a prirodzene na lokálnej úrovni. Bolo by však zaujímavé keby existovala sieť takýchto klubov, ktorá by pomáhala tieto stretká a partie sieťovať, ponúkala by im isté know-how, dokázala zabezpečiť zaujímavých hostí a podobne. Tieto funkcie do istej miery zabezpečujú univerzitné pastoračné centrá, ktoré robia veľa dobrej roboty. Na zahraničných školách existujú takzvané "societies" ktoré združujú tematicky podobne ladených študentov a umožňujú tak venovať sa kvalitnejšie jednej téme. Napríklad téme mužskosti. Bolo by super mať takéto niečo na Slovensku.- Kto bol zakladateľom (zakladateľmi) klubu? Koľko členov má klub v súčasnosti?Ukázať prstom na jedného človeka by bolo zjednodušujúce. Na začiatku bola partia priateľov, ktorí spolu bývali. Okrem mňa Ľubomír Sahuľ, Filip Bambúch, Dominik Kadlečík a potom Daniel Čollák, Richard Vojtas a ďalší. Ja som prišiel s názvom a logom a chalani sa chytili, ale podstatné boli naše silné priateľstvá. Ani dnes nás nie je veľa. Je to do 15 ľudí, približne polovica na Univerzite a polovica už mimo nej.- Akú činnosť, aktivity v súčasnosti klub vyvíja pre svojich členov?Ako som už povedal, podstatou sú vzťahy. Silné mužské priateľstvá. Až po niekoľkých rokoch fungovania čisto dovnútra na báze spoločnej modlitby, zdieľania, spoločných chát a snahe byť kreatívnou skupinou, ktorá rozvíja život Univerzity sme sa v poslednej dobe začali zamýšľať nad tým robiť aj veci viditeľné navonok. Momentálne fungujeme ako dve relatívne oddelené partie tých, ktorí ešte sú na Univerzite a tých, ktorí už doštudovali a pracujú. Máme pravidelné stretká (počas pandémie virtuálne) a nepravidelné spoločné chaty, na ktorých sa stretávame všetci. Spontánne akcie a výlety v menších skupinkách alebo na individuálnej báze nerátam medzi činnosť CGC.- Aké sú vízie klubu?Naša vízia je vzájomne sa inšpirovať, pomáhať si rozvíjať jedinečný potenciál, ktorý každý z nás má, naplno prežívať svoju mužskosť a brať vážne svoju vieru. Čo určite chceme je odovzdávať túto štafetu na Univerzite. Okrem toho sa ukazuje, že je tu aj širší priestor na angažovanie sa v témach mužskej spirituality z kresťanského pohľadu. Naša prvá knižka je toho dôkazom a máme aj nejaké ďalšie nápady a sny. Ja osobne si viem predstaviť veľa vecí. Od kvalitnej zahraničnej literatúry, ktorá by sa dala prekladať, cez vytváranie podobných klubov pri ďalších univerzitách až po poriadne prepracované národné stretnutie mužov. Dôležité je, aby to nebol prázdny aktivizmus, ale aby sme boli citliví na to, ktoré dvere nám Boh otvára a ktoré naopak majú zostať zatvorené. Nechávame to dozrieť.

František Bartek študoval filozofiu na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Je absolventom Kolégia Antona Neuwirtha a členom Spoločenstva Ladislava Hanusa, kde dva roky pôsobil aj pracovne. V súčasnosti pracuje v NR SR ako poslanecký asistent. Zaujímajú ho najmä otázky kultúry, etiky a politiky.-

Zdroj: Katolícka univerzita v Ružomberku
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024