Namiesto Te Deum 2021: Ľudia na okraji nám nemôžu byť ľahostajní

TK KBS, trun, ml; pz | 12. 05. 2021 12:30Trnava 12. mája (TK KBS) Trnavská univerzita v Trnave plánovala dnes ďakovnú bohoslužbu Te Deum na záver akademického roka. Keďže záver semestra prebieha pre pandémiou online, nekonala sa. Preto vám prinášame duchovný príhovor Vlastimila Dufku SJ, vedúceho Katedry pastorálnej teológie, liturgiky a kánonického práva Teologickej fakulty Trnavskej univerzity.„Pandémia nás naučila, že naše vzdelávanie sa musí týkať aj formácie srdca a životných postojov," pripomína páter V. Dufka. „Je tu Kniha života, ktorá nás učí o našej vzájomnej spolupatričnosti, o našej príbuznosti. O tom, že chudobní, znevýhodnení alebo ľudia na okraji sú súčasťou našej rodiny a že nám nemôžu byť ľahostajní.“-

Zdroj: truni.sk
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023