Udalosti a osobnosti regiónu okolia Kapušian predstavia na konferencii

TK KBS, jma, ml; pz | 11. 05. 2021 11:31Kapušany 11. mája (TK KBS) Farnosť sv. Martina v Kapušanoch, Farnosť Narodenia Panny Márie v Pušovciach, Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie zwierzchnictwo w Polsce, Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied v Bratislave, Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach a Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v Košiciach pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Udalosti a osobnosti regiónu okolia Kapušian. Uskutoční sa 15. mája 2021 v Kapušanoch pod záštitou honorárneho konzula a vedúceho Konzulátu Poľskej republiky v Prešove Jána Hudackého.PROGRAM:

- 8:30 svätá omša, hlavný celebrant Tomáš Čap, dekan Prešov-východ

Kostol sv. Martina, KapušanyPrednášková miestnosť Rímskokatolíckeho farského úradu v Kapušanoch- 10:00 Otvorenie konferencie

Doc. Jozef Marčin, farár farnosti sv. Martina v Kapušanoch

Prof. Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Ján Hudacký, honorárny konzul a vedúci Konzulátu Poľskej republiky v Prešove

Komandor Stanisław Franciszek Osmenda ESSH, kustoszsiedziby Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w JerozolimieI. blok prednášok / moderuje Prof. Peter Zubko

- 10:20 Mecenas Maurycy Fojcik ESSH, Kawaler Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie

„Božohrobci – regulovaní (rehoľní) kanonici strážcovia Jeruzalemského Svätého Hrobu Slovensku“

- 10:40 Angelus Štefan Kuruc, O. Praem. farár vo farnosti Poproč (diecéza Rožňava)

„Pôsobenie Rádu strážcov Božieho hrobu v Chmeľove“

- 11:00 Michaela Haviarová, historik umenia

„Kostol božohrobcov v Hanušovciach nad Topľou, najnovšie poznatky o stavebnom vývoji kostola“

- 11:20 DiskusiaII. blok prednášok / moderuje Prof. Róbert Lapko

- 13:30 Prof. Vladimír Rabik, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v Bratislave

„Pôvod a vývoj osídlenia kapušianskeho sídliska a ich sídelného zázemia"

- 13:50 Prof. Peter Zubko, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v Bratislave

„Rekatolizácia kapušianskeho regiónu vo svetle kánonickej vizitácie z roku 1749“

- 14:10 Doc. Šimon Marinčák, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v Bratislave, Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach, TU v Trnave

„Vybrané aspekty kultúrnych premien na strednom Šariši na príklade obce Fulianka"III. blok prednášok / moderuje Doc. Šimon Marinčák

- 14.45 Mons. Jozef Krištof, Štátny sekretariát – Sekcia pre všeobecné záležitosti, Vatikán

„Mons. ICDr. Štefan Fogaš, prvý Slovák v diplomatických službách Svätej Stolice“

- 15:10 Prof. Róbert Lapko a Lukáš Durkaj, doktorand Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v Bratislave, Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta

„Prínos Jána Šveca Slavkoviana na poli slovenskej biblistiky“

- 15:30 Doc. Zuzana Lopatková, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity

„Jezuita a univerzitný prof. Gabriel Kapi, SJ (1658 – 1728) – významný kapušiansky rodák“- 15:50 Diskusia

- 16:00 Ukončenie konferencieKonferencia sa koná v rámci riešenia projektu VEGA č. 2/0025/18 Každodennosť v interakcii latinskej a byzantskej kultúry na príklade karpatského regiónu v novoveku a projektu APVV-16-0514 Terminologické diskurzy a špecifiká biblických jazykov vzhľadom na preklady Biblie do slovenčiny. Účasť na konferencii je možná prostredníctvom online pripojenia na kapusany.kukaj.se. Viac informácií poskytne Jozef Marčin (na telefónnom čísle 0908 463 240 alebo e-mailovej adrese marcin.jozef@rimkat.sk).
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024