Regina caeli: Pozdrav mamám, apely za pokoj pre Jeruzalem, Afganistan a Kolumbiu

TK KBS, RV, mk, jb; rp | 09. 05. 2021 21:09Vatikán 9. mája (RV) Pri poludňajšej modlitbe Raduj sa Nebies Kráľovná v nedeľu 9. mája pápež František zablahoželal všetkým mamám pri príležitosti Dňa matiek: „V túto nedeľu sa v mnohých krajinách slávi sviatok matiek. Pozdravme všetky mamy sveta, aj tie, ktoré už tu nie sú. Potlesk mamám!“Vatikánske námestie za teplého slnečného počasia ožilo na poludnie prítomnosťou vyše tisícky veriacich. Pápež František sa im prihovoril z okna na vrchnom poschodí Apoštolského paláca. Po biblickom zamyslení nad ovocím lásky, ku ktorej nás volá Ježiš, vyslovil Svätý Otec niekoľko výziev.Apeloval za ukončenie násilných zrážok v Jeruzaleme a vyjadril sústrasť Afganistanu po teroristickom atentáte na školu v Kábule. Za prítomnosti početných Kolumbijčanov, ktorí prišli na Námestie sv. Petra so zástavami, vyjadril znepokojenie nad násilnými nepokojmi v ich vlasti.Svätý Otec dal zatlieskať novému blahoslavenému, talianskemu sudcovi Rosariovi Livatinovi, ktorý v roku 1990 zaplatil životom svoj neohrozený zápas s mafiou. Jeho blahorečenie sa konalo dnes dopoludnia v Agrigente na Sicílii. Pri záverečnom pozdrave pamätal pápež aj na ľudí trpiacich syndrómom nazývaným fibromyalgia, postihujúcim najmä svalstvo.Príhovor pred modlitbou Regina caeli

6. veľkonočná nedeľa, 9. mája 2021

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V Evanjeliu dnešnej nedele (Jn 15,9-17) Ježiš po tom, ako prirovnal seba samého k viniču a nás k ratolestiam, vysvetľuje aké ovocie prinášajú tí, ktorí s ním ostávajú zjednotení: týmto ovocím je láska. Opätovne použije kľúčové sloveso: ostať. Pozýva nás ostať v jeho láske, aby jeho radosť bola v nás a aby naša radosť bola úplná (v. 9-11). Ostať v Ježišovej láske.

Pýtame sa: aká je táto láska, v ktorej nám Ježiš hovorí, že máme ostať, aby sme mali jeho radosť? Aká je táto láska? Je to láska, ktorá má svoj pôvod v Otcovi, lebo „Boh je láska“ (1 Jn 4,8). Táto láska Boha, Otca, prúdi ako rieka v Synovi Ježišovi a cez neho prichádza k nám, jeho stvoreniam. Veď nám hovorí: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás“ (Jn 15,9). Láska, ktorú nám daruje Ježiš, je tá istá, akou Otec miluje jeho: láska čistá, bezvýhradná, zadarmo. Nedá sa kúpiť, je zadarmo. Dávajúc nám ju, Ježiš sa k nám správa ako k priateľom – touto láskou –, dáva nám poznať Otca a zapája nás do svojej vlastnej misie pre život sveta.

Ďalej si môžeme položiť otázku, ako ostať v tejto láske? Ježiš hovorí: „Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske“ (v. 10). Svoje prikázania nám Ježiš zhrnul do jediného, tohoto: „Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás“ (v. 12). Milovať tak ako miluje Ježiš znamená vložiť sa do služby, do služby bratom, tak ako to urobil on, keď umýval nohy učeníkom. Znamená to aj vyjsť zo seba samých, odpútať sa od svojich ľudských istôt, od svetských vymožeností v záujme otvorenia sa ostatným, obzvlášť tomu, kto to najviac potrebuje. Znamená to byť k dispozícii s tým, čím sme a čo máme. Chce sa tým povedať milovať nie slovami, ale skutkami.

Milovať ako Kristus znamená povedať nie iným „láskam“, ktoré nám svet ponúka: láske k peniazom – kto miluje peniaze, nemiluje ako Ježiš –, láske k úspechu, k márnosti, k moci... Tieto klamné cesty „lások“ nás vzďaľujú od Pánovej lásky a privádzajú nás k väčšiemu egoizmu, narcizmu, arogancii. A arogancia vedie k degenerovanej láske, k zneužívaniu druhých, k spôsobovaniu utrpenia milovanej osobe. Mám na mysli tú chorú lásku, ktorá sa premieňa na násilie – koľko žien je v súčasnosti obeťami násilia. Toto nie je láska.

Milovať tak, ako miluje Pán znamená vážiť si osobu, ktorá je mi blízko, rešpektovať jej slobodu, milovať ju takú, aká je, nie tak, ako chceme my, aby bola; milovať ju takú, aká je, a bez nároku na odplatu. Skrátka Ježiš od nás žiada ostať v jeho láske, prebývať v jeho láske a nie v našich predstavách, nie v uctievaní seba samých. Kto prebýva v uctievaní seba samého, býva v zrkadle: vždy sa pozerá na samého seba. Ježiš nás ale vyzýva, aby sme vyšli z predstavy kontrolovať a ovládať iných. Nie kontrolovať, ale slúžiť. Otvoriť srdce ostatným, to je láska, a dávať ju ostatným.

Drahí bratia a sestry, kam vedie toto ostávanie v Pánovej láske? Kam nás to privedie? Povedal nám to Ježiš: „Aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná“ (v. 11). Ježiš chce, aby radosť, ktorú vlastní, pretože je v úplnom spoločenstve s Otcom, bola aj v nás natoľko nakoľko sme s ním zjednotení. Radosť z vedomia toho, že sme milovaní Bohom, napriek našej nevernosti, nám pomáha s vierou čeliť životným skúškam, prekonávať krízy a vychádzať z nich lepší. Práve na prežívaní tejto radosti spočíva naše bytie ako pravých svedkov, lebo radosť je rozlišujúcim znakom pravého kresťana. Pravý kresťan nie je smutný, vždy má vo svojom vnútri radosť, a to aj v ťažkých chvíľach.

Nech nám Panna Mária pomáha ostávať v Ježišovej láske a rásť v láske ku všetkým, vydávajúc svedectvo o radosti vzkrieseného Pána.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024