Prinášame preklad posolstva pápeža Františka k Svetovému dňu misií

TK KBS, kbs, ml; pz | 07. 05. 2021 10:50Bratislava 7. mája (TK KBS) „My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli“ je názov témy posolstva pápeža Františka k Svetovému dňu misií. Jeho slovenský oficiálny preklad prináša na stránke www.kbs.sk Konferencie biskupov Slovenska. Preložila ho Mária Spišiaková. Ide o úryvok z Knihy Skutkov apoštolov (Sk 4, 20). V poradí už 95. svetový deň sa bude sláviť v tretiu októbrovú nedeľu 24. októbra.Téma Svetového dňa misií je pre každého z nás pozvaním, aby sme prevzali zodpovednosť a hovorili o tom, čo nosíme v srdci, píše pápež František. „Toto poslanie bolo a stále je typickým znakom Cirkvi: „Cirkev je tu pre hlásanie evanjelia“ (sv. Pavol VI., apošt. exhortácia Evangelii nuntiandi, 14). V osobnej izolácii či uzavretosti do malých skupín náš život viery slabne, stráca prorocký rozmer a schopnosť žasnúť a byť vďačný; z dôvodu vlastnej dynamiky si totiž viera vyžaduje čoraz väčšiu otvorenosť, ktorá dokáže dosiahnuť a objať všetkých,“ prihovára sa v posolstvo pápež František.„Prví kresťania vôbec neboli v pokušení uzavrieť sa a vytvoriť akúsi elitu. Boli priťahovaní Pánom a jeho ponukou nového života: ísť k pohanom a svedčiť o tom, čo videli a počuli, že Božie kráľovstvo je blízko. Robili to veľkodušne, vďačne a ušľachtilo, ako tí, čo sadia, hoci vedia, že iní budú jesť ovocie ich práce a ich obiet. Preto rád uvažujem nad tým, že misionármi môžu byť „aj tí najslabší, hendikepovaní a zranení, pretože vždy treba umožniť, aby sa dobro odovzdávalo, aj keď koexistuje s mnohými krehkosťami“ (posynodálna apošt. exhortácia Christus vivit, 239)," uvádza Svätý Otec.Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu misií 2021
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024