Sekretariát Rady KBS pre rodinu povedie Richard Kucharčík

TK KBS, rku; ml | 06. 05. 2021 13:00Košice 6. mája (TK KBS) Sekretariát Rady Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre rodinu povedie Richard Kucharčík. Rodáka z Trebišova, ktorý pôsobí ako odborný asistent na Teologickej fakulte v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku, uviedol do funkcie tajomníka predseda Rady KBS pre rodinu, vladyka Cyrila Vasiľ, apoštolský administrátor Košickej eparchie. Predtým ho viedla Viera Václavová.Richard Kucharčík vyštudoval sociálnu prácu a rómsku kultúru na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (2001 - 2006). Neskôr absolvoval bakalárske štúdium Náuky o rodine na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave (2005 - 2008), postgraduálne štúdium na Pontifikálnom inštitúte Jána Pavla II. na Lateránskej univerzite v Ríme (2007 - 2010) a doktorandské štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku (2008 - 2012).Pôsobil ako administrátor kurzov prípravy na manželstvo a sekretár Akadémie Karola Wojtylu. Je koordinátorom programu Master v teológii manželstva a rodiny na Teologickej fakulte KU v Ružomberku a členom Komisie pre pastoráciu rodín v Košickej arcidiecéze. Je ženatý, s manželkou má tri deti.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023