Biblista Trstenský prináša novú videokatechézu o ohrozeniach rodiny

TK KBS, fke, ml; pz | 06. 05. 2021 11:42Kežmarok 6. mája (TK KBS) V rámci Katolíckej cirkvi prežívame Osobitný rok rodiny. Jeho cieľom je prehĺbiť porozumenie posynodálnej apoštolskej exhortácie Svätého Otca Františka Amoris laetitia. František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku, ponúka druhú videokatechézu, v ktorej hovorí o niektorých bolestných skutočnostiach a ohrozeniach, ktorým v súčasnosti čelia manželstvá a rodiny. „Druhá kapitola dokumentu Amoris laetitia prináša pohľad na súčasnú realitu rodín. Sú to jednak ťažkosti každodenného života, ktorým manželia musia čeliť pri zabezpečení rodiny, ale aj ohrozenia, ktorým sú vystavení zvonka aj zvnútra. Ak chceme manželstvám a rodinám skutočne pomôcť, musíme si zachovať pokorný a realistický prístup. Za veľmi závažné považujem upozornenie Svätého Otca, že ako kresťania sa nesmieme vzdať úlohy vyjadrovať sa a angažovať v spoločnosti v prospech manželstva. Tohto poslania sa nesmieme zrieknuť, len aby sme boli v móde alebo neprišli  do polemiky s inými názormi,“ konštatuje František Trstenský.Záujemcovia si môžu pozrieť videokatechézu na webstránke farnosti Kežmarok www.fara-kezmarok.sk v časti Blog.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024