Teologická fakulta v Košiciach KU ponúka doktorandské štúdium

TK KBS, rlo, ml; pz | 05. 05. 2021 11:37Košice 5. mája (TK KBS) Teologická fakulta v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku ponúka doktorandské štúdium v programoch Katolícka teológia (v odbore teológia) a Charitatívna a misijná práca (v odbore sociálna práca). Záujemcovia sa môžu prihlásiť na dennú (3-ročná) alebo externú (4-ročná) formu vzdelávania. Prihlášku je potrebné podať do 10. júna 2021. Bližšie informácie je možné nájsť na tomto odkaze.Teologická fakulta v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku bola založená podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďovacou listinou rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku vydanou dňa 1. júla 2003 a dekrétom Kongregácie pre katolícku výchovu. V súčasnosti na nej študuje 39 doktorantov (v dennej i externej forme).TK KBS informoval Radoslav Lojan
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023