Vyšlo nové číslo Katolíckych novín, Slovo, Slovo+, Posol a Rozmer

TK KBS, tk; pz | 05. 05. 2021 08:30Bratislava 5. mája (TK KBS) Vyšlo nové číslo Katolíckych novín, Slovo, Slovo+, Posol a Rozmer, prinášame ich anotácie (bez redakčnej úpravy).-----------------------------------------------------------------Katolícke noviny 18 / 2021Najnovšie Katolícke noviny vysvetľujú, prečo je Kráľovná mája Matkou Cirkvi i Pomocnicou kresťanov. Postupne sa nám vžíva spomienka Panny Márie, Matky Cirkvi, ktorú ustanovil pápež František na pondelok po Turícach. V tento pre celé ľudstvo mimoriadne očistný rok pripadá na rovnaký deň aj spomienka Pomocnice kresťanov.Približujú životný príbeh dvoch talianskych kňazov Pina Puglisiho a Peppeho Dianu, ktorí sa stali obeťami mafie. V nedeľu 9. mája sa bude v sicílskom meste Agrigento konať slávnosť blahorečenia sudcu Rosaria Livatina, ktorého zavraždil mafiánsky klan Stidda v roku 1990. Násilná smrť bola v tom čase v Taliansku súčasťou každodenného života. Kňazov sa však týkať nemala. No mafia sa neštítila zabíjať i v radoch zasvätených osôb.Predstavujú farnosť svätého Floriána v Košútoch. Obec s viac ako 1 600 obyvateľmi je známa kvalitnou pôdou a poľnohospodárskou históriou. Neobišli ju turecké nájazdy, epidémie ani prírodné katastrofy. Možno práve preto si v polovici 19. storočia pri stavaní kostola vybrali za svojho patróna sv. Floriána.Rozprávajú sa s kňazom Pavlom Mikolášom o duchovnej službe v Hasičskom a záchrannom zbore. Svätý Florián sa odnepamäti spája s hasičmi. O ich duchovné sprevádzanie sa na Slovensku starajú dvaja rímskokatolícki kňazi, rozdelení podľa krajov. Pavel Mikoláš je jedným z nich. Porozprával nám o ťažkej, zato potrebnej kňazskej misii.Spomínajú na akademického maliara Ladislava Záborského. Začiatkom tohto roku sme si pripomenuli sto rokov od jeho narodenia. Katolícke noviny ponúkajú niekoľko autentických spomienok jeho syna Vladimíra a dcér Terézie a Márie. O svoju vzácnu osobnú spomienku na ťažké 50. roky, keď sa Ladislav Záborský ocitol vo väzení, sa podelila jeho švagriná Oľga Čechová, sestra Elky Záborskej.Približujú misijné pôsobenie Petra Fidermaka v Rusku. Sedemdesiattriročný kňaz tam pôsobil 24 rokov. Po polročnej prestávke sa do Ruska opäť vrátil, pretože ako hovorí, na misiách je doma. Za tie roky prešiel celé Rusko a aktuálne žije v Kaliningrade vo farnosti sv. Adalberta (sv. Vojtecha).Prinášajú ďalšiu časť katechézy – prípravy na prvé sväté prijímanie. Zameraná je na šieste až desiate Božie prikázanie.TK KBS informovala Zuzana Artimová

-----------------------------------------------------------------Slovo 09 / 2021Prvé májové vydanie časopisu Slovo prináša vysvetlenie gréckych a hebrejských slov používaných v Gréckokatolíckej cirkvi od otca Martina Tkáča, ktorý sa venuje štúdiu liturgie. Ide o slová ako amen, aleluja ale aj trikir, či dikir.V rozhovore Adrian Seman z Gréckeho kolégia v Ríme odpovedá na otázky súvisiace s tým, čo majú slovenskí gréckokatolíci spoločné s Gréckom.V slove pre rodinu Juraj Gradoš a Vladislav Marčák upriamia pozornosť čitateľov časopisu na tradičný prínos zvierat v rodine. Článok je doplnený krátkym svedectvom, toré dopĺňa manželka otca Vladislava Katka. Tá hovorí o zmene z mestského na dedinský spôsob života.V udalosti sa časopis venuje vyhláseniu Klokočovskej Bohorodičky za patrónku Zemplína, kde žije najviac gréckokatolíkov na Slovensku. Tí si minulý rok pripomenuli 350. výročie slzenia jej ikony.Po zamysleniach a liturgickom poriadku na posledné dva týždne Svätej Päťdesiatnice, ktoré aj v čase pandémie približovali liturgické čítania veriacim Dada Kolesárová predstavuje v svojej rubrike deťom paraklis. Ten je liekom práve v časoch úzkostí a depresií, ktoré sú dnes bežnou súčasťou nášho života.TK KBS informoval Juraj Gradoš

-----------------------------------------------------------------Posol 05 / 2021Čo prináša májové vydanie časopisu Posol?V rubrike Stále aktuálne slová sa pápež František venuje téme Modlitba a obeta. Pripomína otázku, ktorú Panna Mária položila pastierikom pri zjavení vo Fatime: „Chcete sa obetovať Bohu?“ V tejto súvislosti sa Svätý Otec osobitne obracia k chorým so slovami: „Drahí chorí, žite svoj život ako dar a tak ako pastierikovia povedzte Márii, že sa chcete z celého srdca obetovať Bohu.“ Takáto obeta je podľa pápeža duchovným bohatstvom pre každé kresťanské spoločenstvo.Chcete sa obetovať Bohu? – pod týmto názvom nájde čitateľ úvodník od žilinského diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa o dôležitom odkaze Fatimy a fatimských mariánskych zjavení pre Európu i svet v 21. storočí. Tým odkazom je modlitba a pokánie v každom čase.Katarína M. Tóthová pokračuje v cykle Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby. Pripomína mystické poznanie svätej Terézie z Avily o cene nesmrteľnej duše stvorenej na Boží obraz. Rozoberá Teréziinu úvahu o duši ako „vnútornom hrade“, pričom upozorňuje na to, ako sa človek môže chrániť pred odvekým nepriateľom spásy. Cez dielo mystičky ponúka inšpirácie, ako sa nevychýliť v celoživotnom zápase o dobro a svätosť.Páter Andrej Filipek SJ z bratislavskej rehoľnej komunity jezuitov ponúka v časopise Posol nevšedné svedectvo nazvané Obraz Snímanie z kríža. Približuje históriu jedného svadobného daru a  s ním spojený príbeh, ktorého aktérom sa stal.Finančníci a dobro duší – tak nazvala Andrea Eliášová svoj príspevok v rubrike Apoštolát modlitby. Venuje sa téme modlitbového úmyslu pápeža Františka na mesiac máj. Autorka prináša v tejto súvislosti niekoľko svedectiev zo života kouča, ekonóma Jána Košturiaka, ktorý spája podnikanie s duchovnou optikou. Výsledkom je pozoruhodné duchovné ovocie v jeho živote, živote rodiny i jeho priateľov a kolegov.Moja starká a svätý Jozef je názov článku mladej autorky Veroniky, ktorá sa delí o hlboký vzťah svojej starej mamy k svätcovi, ktorého Rok práve prežívame v Cirkvi. Slová vnučky môžu byť inšpiráciou aj pre iných mladých ľudí: Veronika totiž pomáha zachytiť príbehy a zážitky do knižky, ktorá bude vzácna pre celú rodinu. Má názov Spomienky mojej starej mamy.Anna Abasová vo svojom príspevku reaguje na výzvu svätého Jána Pavla II. – Nebojte sa! Prezrádza, že keď ju počas prvej návštevy Slovenska tento pápež vyslovil, pomáhala pútnikom ako zdravotníčka. V tejto súvislosti vyzýva čitateľov, aby si pápežov odkaz pripomínali aj v čase covidu.Páter Ján Ďurica SJ v cykle Biblia a morálka rozoberá cez duchovnú reflexiu niektoré kritériá pre riešenie morálnych problémov.Rubrika V radosti i bolesti tentoraz ponúka nevšedný príbeh Juraja Brošniaka, staviteľa a obnoviteľa fár, kostolov i kaplniek v Čechách a na Slovensku. Príbeh s titulkom Z kriminálu k záchrane kostolov a duší vyrozprával redaktorke Andrei Eliášovej pred niekoľkými rokmi. Pripomína vlastný pohnutý osud a pády na dno, z ktorých ho vyslobodila Matka Božia svojím „záchranným lanom“.Rehoľná sestra Katarína Krištofová, postulátorka procesu svätorečenia Matky Alfonzy Márie Eppingerovej a členka Kongregácie Božského Vykupiteľa opisuje čitateľom ďalšie pozoruhodné svedectvo, ktoré je ovocím príhovoru uvedenej blahoslavenej. Sprevádza ho titulok Náhle uzdravenie pátra Alexandra. Na svetlo verejnosti sa takto prvý raz dostáva príbeh človeka, ktorému už chystali šaty do rakvy, keď zázračne zasiahla pomoc mystičky z Niederbronnu. Nechýbajú ani myšlienky blahoslavenej Matky Alfonzy.Páter Milan Hromník pokračuje v cykle Výklad loretánskych litánií. Prináša ďalšiu časť tejto témy, ktorú vystihuje podtitul: Vzťah oslávenej Panny Márie k ľudstvu. Autor v príspevku objasňuje jednotlivé invokácie k Panne Márii – Kráľovnej.   Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva tentoraz do pozornosti knihu amerického jezuitu Johna W. O´Malleyho s názvom Dejiny jezuitov. Od Ignáca po Františka. Poskytuje prehľad toho najdôležitejšieho, čo Spoločnosť Ježišova vo svojich dejinách zažila, dokázala, vytrpela, priniesla...V rubrike Z našich dejín nájdu čitatelia článok pátra Ladislava Csontosa SJ Paľko Horský z Vlkolínca. Opisuje v ňom jednu zo zaujímavých postáv Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Páter Horský pôsobil v malebnej dedinke zapísanej v zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a zanechal tam hlbokú stopu v srdciach ľudí. Príspevkom redakcia pripomína Jubilejný rok svätého Ignáca z Loyoly, ktorý sa začne 20. mája tohto roku na 500. výročie jeho zranenia v Pamplone, čo bolo začiatkom jeho obrátenia.V rubrike Posol deťom malým i veľkým sa tentoraz skúsená autorka Gabriela Spustová obracia na deti s príbehom Kvapôčky a Vetríčka, ktorý deťom približuje Ježišových prvých učeníkov. Pripája i motivačné otázky k téme.Vedeli ste, že Vatikán schválil nové medzinárodné pútnické miesto? Stala sa ním svätyňa v juhokórejskom meste Seosan. Katolíkom pripomína zaživa pochovaných ľudí počas prenasledovania kresťanov v rokoch 1866 – 1882. Nielen túto informáciu prináša tradičná rubrika Letom svetom. Možno sa z nej dozvedieť napríklad to, že v Bangladéši vznikla iniciatíva Jeden strom za každého katolíka ako odpoveď na dokument pápeža Františka o ochrane stvorenstva. Aj ďalšie zaujímavé fakty zo života Cirkvi ponúka spomínaná rubrika.Autorka Magda Košútová píše O duchovnej literatúre... Opisuje úsmevnú príhodu z detstva, ktorá súvisí s tlačovým apoštolátom.Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu. Zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.  Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke www.jezuiti.skTK KBS informovala Irena Kostolanská

-----------------------------------------------------------------RozmerV týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľom ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s ňou bezprostredne súvisia. Okrem toho sa časopis venuje aj religionistickým témam približujúcim históriu a učenie starovekých kultúr a svetových či predkresťanských náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.Obsah čísla 1/2021On nás aj uzdraví – biblické slovo (autor: Mgr. Dariusz Żuk-Olszewski, PhD.)Náboženský hlas pre Donalda Trumpa – Ešte máme v živej pamäti nedávne hektické americké prezidentské voľby, ktoré boli najmä pre podporovateľov Donalda Trumpa, teda predovšetkým pre voličov z evanjelikálnych kruhov bojujúcich za zachovanie tradičných rodinných a etických hodnôt, značne kontroverzné a mnohí sa s ich výsledkami dodnes nevedia zmieriť. Ako voľby dopadli, vieme: Trump sa po druhýkrát nestal prezidentom najväčšej svetovej veľmoci. Avšak vráťme sa o jedno volebné obdobie späť, keď sa mu to podarilo, a dobovou štúdiou zo začiatku roka 2017 si pripomeňme tamojšiu evanjelikálnu scénu a pokúsme sa zodpovedať otázku, nakoľko sa jej podpora a vplyv pričinili o vtedajšie Trumpovo víťazstvo. (Mgr. Miloš Mrázek, ThD.)Americkí evanjelikáli a Donald Trump – V súvislosti s bývalým prezidentom USA Donaldom Trumpom svetové médiá často referovali o jeho spojení s americkými evanjelikálmi. Ide o široké a vnútorne veľmi bohato diferencované hnutie pozostávajúce z veľkého počtu rôznych denominácií, samostatných cirkevných zborov či tzv. paracirkevných organizácií. Evanjelikalizmus vznikol na pôde britského a amerického protestantizmu a jeho hlavnými náboženskými koreňmi sú pietizmus, puritánstvo a prebudenecké hnutie. V žiadnej inej protestantskej krajine nebol tak masívne rozšírený ako práve v Spojených štátoch, kde sa stal nielen náboženskou, ale i politickou hybnou silou. (PhDr. Radomír Malý)Vzostupy a pády amerického evanjelikalizmu (1) – Spojené štáty sa považujú za krajinu, kde pri zrode kultúry a náboženstva stoja tzv. bieli anglosaskí protestanti pochádzajúci z anglických kolonistov z radov puritánov, ktorých následníci sú známi ako americkí evanjelikáli. Tí sa dodnes k týmto otcom pútnikom hlásia. Evanjelikáli tradične v USA rozhodujú prezidentské voľby a ich premeny ovplyvňujú tiež smer americkej politiky. Cieľom tohto trojdielneho seriálu bude objasniť náboženský a politický vývoj tejto dnes už celosvetovej veľmoci od čias osídlenia východného pobrežia puritánmi až po obdobie vlády prezidenta Donalda Trumpa. (doc. PharmDr. ThDr. Mgr. Aleš Franc, PhD., ThD.)Mysticizmus v západnom ezoterizme (3) – Hovorí sa, že náš staručký kontinent stojí na troch nohách – na Aténach, Jeruzaleme a Ríme. Atény symbolizujú starogrécku múdrosť, Jeruzalem židovsko-kresťanskú zbožnosť a morálku a Rím zase právnu vyspelosť. Pristavme sa teraz pri prvom pilieri európskej vzdelanosti – starogréckej filozofii. O vplyve Platóna, Aristotela či ďalších mysliteľov antického sveta na kresťanských teológov a učencov sa už toho popísalo mnoho, avšak menej sa už vie o ich ezotericko-mystickom zameraní. Tretie pokračovanie seriálu o dejinách západného ezoterizmu priblíži nielen osobnosť najvýznamnejšieho gréckeho filozofa Platóna, ale tiež to, ako tento velikán inšpiroval o niekoľko storočí neskôr mysticky orientovaného Plótinosa a ďalšie osobnosti z radov novoplatonikov. (doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.)Doktríny postavené na piesku (2) – V druhej časti seriálu o hlavných doktrínach Jehovových svedkov sa zameriame na ďalšiu ich náuku, ktorou sa odlišujú od väčšiny kresťanských cirkví – na slávenie Pánovej večere (Eucharistiu). Svedkovia totiž na rozdiel od zvyšku kresťanského sveta tvrdia, že Pánovu večeru majú kresťania oslavovať iba raz ročne a aktívne sa na nej zúčastňujú iba tí, čo patria do tzv. privilegovanej vrstvy 144-tisíc kresťanov nazývaných aj ako „pomazaní“ alebo „malé stádo“. Sú to tí, ktorí budú vládnuť s Kristom v nebesiach nad rajskou Zemou, zatiaľ čo ostatní svedkovia, majúci nádej na život iba v pozemskom raji, sa zúčastňujú na Pánovej večeri len ako pasívni pozorovatelia. Čo vedie Jehovových svedkov k presadzovaniu tejto segregačnej doktríny a aké je historické pozadie tohto učenia? (Mgr. Albert Lučanský)Svet biblických symbolov (4) – Čísla mali od nepamäti na ľudí značný vplyv. Nielenže sa bez nich nezaobídeme pri našich matematických výpočtoch, ale ešte aj dnes sa nájdu takí, čo od nich odvodzujú svoj osud. Poznáme však ich symboliku? Vieme, aký význam sa za jednotlivými číslami skrýva v rozličných kultúrach, astrológii či numerológii? Záverečná časť seriálu o biblických symboloch poodhalí skutočnosť, že s hoci diametrálne odlišným ponímaním mala symbolika čísel svoje miesto aj v židovsko-kresťanskom prostredí a samotnej Biblii. (Mgr. Igor Janiga)Bludné náuky a sekty v stredoveku (3) – V rubrike Míľniky dvoch tisícročí prinášame stručný prehľad kresťanských heréz. V tejto časti sme pozornosť zamerali na základné teologické východiská ikonodulov, zástancov úcty k posvätným obrazom, a ich oponentov ikonoklastov, ktorí naopak proti tejto úcte horlivo bojovali. (Mgr. Branislav Dado, PhD.)Okrem uvedených tematických článkov je číslo doplnené spravodajským servisom z domova a zo zahraničia.Záujemcovia si časopis Rozmer (štvrťročník) môžu objednať písomne na adrese: Redakcia časopisu Rozmer, Svoradova 3, 831 03 Bratislava; alebo telefonicky na čísle 02/207 22 838; respektíve e-mailom na adrese rozmer@sekty.sk. Predplatné na rok 2021 je 11,60 €. Ponúkame tiež možnosť objednať si za zvýhodnenú cenu staršie ročníky 2008 až 2020 – každý iba za 4,00 € (resp. 3,00 €). Celú kolekciu ročníkov 2008 až 2021 (teda vrátane predplatného na tento rok, spolu 53 dostupných čísel) je možné zakúpiť si za zvýhodnenú akciovú cenu 30 €. S časopisom sa môžete oboznámiť a predplatiť si ho aj na jeho webovej stránke www.rozmer.sk.TK KBS informoval Boris Rakovský

-----------------------------------------------------------------Slovo+Májové číslo novín Slovo+, požehnané čítanie pre kresťanov prináša tému zameranú na poslanie a úlohu žien v Cirkvi.Speváčka Slávka Tkáčová, mama a manželka Silvia Miškovičová a sestra M. Benediktína Fečová hovoria v Téme+ o tom, ako sa ženy môžu navzájom inšpirovať a podporovať. Viete, čo znamená titul učiteľ Cirkvi? Predstavíme vám tri sväté ženy, ktoré sú nositeľkami tohto titulu. V ankete sme sa opýtali mužov, ako oni vidia úlohu žien v Cirkvi. Prinášame tiež pohľad pápeža Jána Pavla II. na ženu a jej poslanie.O práci nemocničného kaplána, o tom, ako koronavírus mení svet, a o krehkosti života i viery sme sa rozprávali s kňazom martinskej nemocnice Jurajom Jendrejovským.Špeciál+ kladie otázku Ako sa z človeka stane líder? Pozreli sme sa spoločne na niekoľko lídrov z Biblie. Cez ich príbehy si môžeme uvedomiť, v čom spočíva ich veľkosť. Anna Záborská a Lenka Tkáčová sa s nami v stĺpčekoch podelili o to, kto je ich osobným lídrom a čím ich zaujali práve títo ľudia. V ankete sme sa pýtali, čo by nemalo chýbať kresťanskému lídrovi.V novinách nájdete aj naše stále rubriky Manželom+, Rodičom+, rubriku živá Cirkev, Portrét a Kultúra.Noviny Slovo+ vychádzajú ako mesačník od decembra 2016. Od júla 2018 aj s cirkevným schválením miestneho biskupa – arcibiskupa Mons. Jána Oroscha.TK KBS informovala Zuzana Verešová

-----------------------------------------------------------------
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024