Litánie o sv. Jozefovi budú mať sedem nových invokácií

TK KBS, RV, zk; rp | 02. 05. 2021 10:09Vatikán 2. mája (RV) Pápež František schválil sedem nových invokácií, o ktoré budú obohatené Litánie ku cti sv. Jozefa. Informuje o tom Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí v liste z 1. mája – dňa liturgickej spomienky sv. Jozefa robotníka -, ktorý je adresovaný predsedom všetkých biskupských konferencií.Kongregácia v liste pripomína 150. výročie vyhlásenia sv. Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi, pri príležitosti ktorého pápež František napísal Apoštolský list Patris corde a vyhlásil Rok sv. Jozefa. V liste kongregácie podpísanom jej sekretárom Mons. Arthurom Rochem i podsekretárom sa ďalej píše:„V tomto svetle sa zdá byť príhodné obnoviť Litánie ku cti sv. Jozefa, schválené v roku 1909 Apoštolskou stolicou, tým, že sa do nich začlení sedem invokácií, čerpajúcich z prejavov pápežov reflektujúcich nad aspektmi postavy patróna univerzálnej Cirkvi.“Sú nimi nasledujúce invokácie s odkazmi na ich pôvodcov:Ochranca Vykupiteľa (Custos Redemptoris) - sv. Ján Pavol II. takto nazval svoju apoštolskú exhortáciu Redemptoris custos z roku 1989 o osobe svätého Jozefa a jeho poslaní v živote Krista a Cirkvi.Kristov služobník (Serve Christi) – sv. Pavol VI. v homílii z 19. marca 1966, citovanej v Redemptoris custos č. 8 a Patris corde č. 1.Služobník spásy (Minister salutis) – výraz od sv. Jána Zlatoústeho, citovaný v Redemptoris custos, č. 8.Sprievodca v ťažkých chvíľach (Fulcimen in difficultatibus) - pápež František takto hovorí o sv. Jozefovi v prológu apoštolského listu Patris corde. Z rovnakého dokumentu (č. 5) pochádzajú aj ďalšie tri invokácie:Patrón utečencov (Patrone exsulum),Patrón trpiacich (Patrone afflictorum),Patrón chudobných (Patrone pauperum).Zaradenie jednotlivých invokácií do poradia v litániách je zrejmé zo zverejnenej latinskej podoby liturgického textu.Ako sa uvádza v liste Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, biskupské konferencie „podľa ich obozretného zváženia môžu zaviesť aj ďalšie invokácie (...), prostredníctvom ktorých je osobitne uctievaný sv. Jozef v ich krajinách.“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021