Predseda KBS schválil preklad modlitby na Svetové stretnutie rodín 

TK KBS, rod, ml; pz | 30. 04. 2021 13:28
Bratislava 30. apríla (TK KBS) Bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska KBS Mons. Stanislav Zvolenský udelil cirkevné schválenie slovenského prekladu modlitby za 10. svetové stretnutie rodín. Na webstránke rodina.kbs.sk ho prináša Rada pre rodinu KBS. Modlitba Svetového stretnutia rodín, ktoré sa uskutoční na tému „Rodinná láska: povolanie a cesta k svätosti“ 22. - 26. júna 2022 v Ríme, má pomôcť zjednotiť veriacich v duchovnej príprave na budúcoročné podujatie. Jej text je vhodný na spoločnú modlitbu vo farnostiach, spoločenstvách i v domácnostiach. Arcibiskup Zvolenský po posúdení udelil modlitbe tzv. imprimatur. Modlitbu prinášame v plnom znení: 

Modlitba za 10. svetové stretnutie rodín

Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti

Nebeský Otče

stojíme tu pred Tebou,

aby sme ťa chválili a ďakovali ti za veľký dar rodiny.Prosíme ťa za rodiny posvätené sviatosťou manželstva.

Nech každý deň nanovo objavujú milosti, ktoré prijali

a nech ako malé domáce cirkvi

dokážu svedčiť o Tvojej prítomnosti

a láske, ktorou Kristus miluje Cirkev.Prosíme Ťa za všetky rodiny, ktoré čelia ťažkostiam a utrpeniu

kvôli chorobe alebo okolnostiam, ktoré len Ty poznáš.

Buď im oporou a daj im spoznať

cestu posväcovania, na ktorú ich voláš,

aby tak mohli zakúsiť tvoje nekonečné milosrdenstvo

a nachádzali nové spôsoby ako rásť v láske.Prosíme Ťa za deti a mládež.

Nech sa stretnú s Tebou a radostne odpovedia na povolanie, ktoré pre nich pripravuješ.

Prosíme za ich rodičov a starých rodičov.

Nech si uvedomia, že sú znamením Božieho otcovstva a materstva,

keď sa starajú o deti, ktorých telo a dušu im zveruješ,

ako aj cez skúsenosť bratstva,

ktorú môže rodina poskytnúť tomuto svetu.Pane, daj, aby každá rodina

mohla prežívať svoje osobitné povolanie k svätosti v Cirkvi

ako volanie zapojiť sa do evanjelizácie,

v službe života a pokoja,

v spoločenstve s kňazmi a každým životným stavom.

Požehnaj Svetové stretnutie rodín v Ríme.

Amen.

-

Imprimatur:  Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska,

bratislavský arcibiskup metropolita 27. apríla 2021, Prot. č.: 146/2021.Stiahnuť v PDF-

Zdroj: rodina.kbs.sk 

[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021