Na Spiši opäť spúšťajú iniciatívu inšpirovanú encyklikou Laudato si

TK KBS, dly, ml; pz | 30. 04. 2021 11:21Važec 30. apríla (TK KBS) Komisia pre mládež v Spišskej diecéze opäť organizuje kampaň RE 246 – 2.0. Jej cieľom je oboznámiť sa s myšlienkami encykliky Laudato si a premeniť ich do praktických činov. Kampaň bude spustená v sobotu 1. mája s mottom „Nenechaj to ležať“. Ide o pozvanie pre mládež vyčistiť svoje okolie od odpadkov.Ako uviedol riaditeľ komisie, kňaz Ľuboš Laškoty, „v minulom roku sa počas necelého mesiaca trvania kampane vyzbieralo takmer 260 vriec s odpadom. Zbieralo sa na 26 miestach Slovenska. Bolo pre nás veľmi povzbudivé, že ľuďom záleží na ich okolí a nie sú voči nemu ľahostajní. Vidím dôležitosť hovoriť o tejto oblasti. Cirkev téme životného prostredia venuje zvláštnu pozornosť. Aj v tom vidím jednu z možností, ako osloviť mladého človeka.“Kampaň má skratku RE, čo sú začiatočné písmená anglického slova „recollect“ – „vyzbierať“ a číslo 246 určuje počet bodov encykliky.  Kampaň chce zároveň dať najavo, že k našim kresťanským hodnotám patrí aj záujem o spoločný domov a aj týmto spôsobom chce pozvať mladých k praktickým skutkom lásky. Všetky informácie o kampani a spôsoboch ako sa zapojiť sú na stránke www.komisia.sk.Komisia pre mládež v Spišskej diecéze koordinuje a vyvíja činnosť s mládežou v troch regiónoch, ktoré tvoria Spišskú diecézu - Spiš, Orava a Liptov. Pre mladých ľudí organizuje rozličné duchovné, vzdelávacie aj športové aktivity. Podieľa sa na prípravách animátorských škôl v diecéze, trikrát ročne organizuje stretnutie vedúcich spoločenstiev Spišskej diecézy Spišnet. Viac informácií sa nachádza na stránke www.komisia.sk.TK KBS informoval Daniel Lysý 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022