Chceš byť jedným z nás? Pýtajú sa verbisti a pozývajú madých mužov

TK KBS, verb, ml; pz | 29. 04. 2021 13:54Bratislava 29. apríla (TK KBS) Stať sa misionárom je otázka povolania, rozhodnutia a túžby prežiť naplnený život. Tí, čo v sebe pociťujú takéto volanie, môžu podať žiadosť o postulátu Spoločnosti Božieho Slova do 15. mája, avizujú misionári verbisti na webstránke.„Zakladateľ Spoločnosti Božieho Slova sv. Arnold Janssen hovorieval, že „život zasvätený misiám je vzácny“, veríš tomu? My sme uverili a nasadili sme sa do misionárskej služby. Je nás viac ako 6000 bratov po celom svete. Čo nás motivuje? Je to Kristova láska! Našli sme život tým, že sme ho darovali Trojjedinému Bohu a misijnému dielu Cirkvi. Vnímaš vo svojom srdci túžbu patriť Pánovi a darovať život Jeho misii? Potom si na správnej stránke a môžeš sa skontaktovať niektorým z našich pátrov, ktorí sa venujú pastorácii povolaní. Radi sa s tebou stretnú a zodpovedajú tvoje ďalšie otázky,“ píšu verbisti.Záujemca o život v Spoločnosti Božieho Slova sa najskôr skontaktuje s niektorým z pátrov, zodpovedným za pastoráciu povolaní (kontakty sú TU). Najskôr navštevuje niektoré ich duchovné obnovy, zamerané na rozlišovanie povolania, alebo sa dohodne individuálne na nejakom víkende, ktorý by mohol stráviť v niektorom z ich misijných domov ako hosť. Je to dobré pre spoznanie konkrétneho života daného spoločenstva. Po prijatí do spoločenstva začína kandidát ročný postulát. Po ňom nasleduje noviciát, ktorý trvá obvykle jeden rok. Ak sa počas tejto doby osvedčí novicovo povolanie, môže zložiť prvé sľuby na rok, ktoré v nasledujúcich rokoch obnovuje ešte 4-krát. Po 7. rokoch od chvíle započatia postulátu, ak sa ukáže dostatočne vyzretý, môže zložit večné sľuby života v chudobe, čistote a poslušnosti. Z troch krajín, ktoré v modlitbe rozlíšil ako misiu v ktorej by chcel slúžiť, mu generálny predstavený určí jednu z nich, ale je dobré byť ochotný slúžiť kdekoľvek je to potrebné. Misijné určenie sa dostáva pred večnými sľubmi. Ak chce byť niekto prijatý do postulátu, musí mať najmenej 18 rokov. Okrem iného je potrebná vlastnoručne napísaná žiadosť a životopis, doklad o prijatí sviatosti krstu a birmovania, doklad o ukončenom vzdelaní (vyžaduje sa ukončenie vzdelania s maturitou), potvrdenie o zdravotnom stave a posudok od miestneho farára. V prípade záujmu o ďalšie informácie, či návštevu ich misijného domu, sa na verbistov je možné obrátiť prostredníctvom pošty, emailu alebo telefónu.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024