Svätý Otec vysvätil deväť kňazov: Majte Boží štýl a nebojte sa

TK KBS, RV, jb; rp | 25. 04. 2021 13:32Vatikán 25. apríla (RV) Pápež František pobozkal ruky deviatim novokňazom, ktorých 25. apríla, v Nedeľu Dobrého pastiera, vysvätil v Bazilike sv. Petra. V závere slávnosti, ktorá sa po dlhom čase konala pri hlavnom oltári nad hrobom sv. Petra, prišiel zblízka pozdraviť aj ich rodičov.Na slávnosti so začiatkom o 9:00 boli v hlavnej lodi baziliky prítomní rodinní príslušníci ordinandov. Medzi novokňazmi Rímskej diecézy sú okrem Talianov aj Rumun, Brazílčan a Kolumbijčan, vekovo od 26 do 43 rokov. Šiesti sa na kňazstvo pripravovali v hlavnom rímskom Pápežskom  kňazskom seminári, dvaja v Diecéznom kolégiu Redemptoris Mater a jeden v Seminári Divino Amore.V homílii pápež František pozval všetkých k uvažovaniu nad službou, ktorú predstavuje v Cirkvi sviatostné kňazstvo:„Pán Ježiš je jediným veľkňazom Nového zákona; ale v ňom je aj celý svätý Boží ľud ustanovený ako kňazský ľud. Navyše si Pán Ježiš spomedzi všetkých svojich učeníkov želal vybrať osobitne niektorých, aby v Cirkvi v jeho mene verejným vykonávaním kňazského úradu v prospech všetkých ľudí pokračovali v jeho osobnom poslaní učiteľa, kňaza a pastiera.“Po týchto slovách sa Svätý Otec prihovoril priamo deviatim kandidátom svätenia a pripomenul im ich účasť na Kristovom poslaní:„Budete tak ako on pastiermi, a toto je to, čím chce, aby ste boli: pastiermi svätého veriaceho Božieho ľudu. Pastiermi, ktorí kráčajú s Božím ľudom: chvíľami popredu stáda, uprostred či vzadu, ale vždy s Božím ľudom.“Služba Bohu a jeho ľudu má vyjadrenie v štýle s troma charakteristikami, pokračoval pápež: „Štýl blízkosti, štýl spolucítenia, štýl vľúdnosti. Toto je Boží štýl.“Blízkosť sa týka štyroch vzťahov, vysvetlil pápež. Ide o „blízkosť Bohu, blízkosť biskupovi, blízkosť medzi vami navzájom a blízkosť Božiemu ľudu.“Spolucítenie sa prejavuje milosrdenstvom a vľúdnosťou, ktorá je „rodinná, bratská, otcovská; vľúdnosť, ktorá dáva pocítiť, že si v  Božom dome“.„Prajem vám tento štýl, ktorý je Božím štýlom,“ zaželal deviatim mladým mužom pápež. Zároveň ich požiadal, aby sa vyvarovali lipnutiu na majetku a funkciách:„Prosím, chráňte sa márnivosti, pýchy peňazí. Diabol vchádza cez vrecká. Myslite na to, buďte chudobní – ako je chudobný svätý veriaci ľud Boží – chudobní, ktorí milujú chudobných. Nebuďte šplhúňmi „cirkevnej kariéry“, aby sa z vás nestali „funkcionári“.Keď nejaký kňaz urobí zo seba podnikateľa, či už vo farnosti alebo v spoločenstve, kde sa nachádza, nech už je to kdekoľvek, stráca tú blízkosť k ľudu, stráca tú chudobu, ktorá ho pripodobňuje Kristovi, chudobnému a ukrižovanému, a stáva sa „podnikateľom“ – kňazom podnikajúcim, a nie slúžiacim.Počul som príbeh, ktorý mnou pohol. Jeden kňaz, veľmi inteligentný, veľmi praktický, veľmi schopný, ktorý mal v rukách mnoho spravovania, ale mal srdce pripútané na ten úrad, jedného dňa, keďže videl, ako jeden z jeho zamestnancov, starší človek, urobil chybu, sa na neho rozkričal. Vyhodil ho. A ten starý človek z toho umrel. Onen muž bol vysvätený za kňaza, a stal sa z neho neľútostný podnikateľ.Držte sa teda vždy toho obrazu pastierov blízkych Bohu, biskupovi, vzájomne medzi sebou a voči Božiemu ľudu.“Svoju homíliu uzavrel pápež František slovami uistenia:„Ježiš pastierov utešuje, lebo on je Dobrý pastier. Hľadajte útechu v Ježišovi, hľadajte útechu u Panny Márie, nezabúdajte na Matku ... a neste kríže – bude ich mnoho v našom živote – držiac sa za ruku Ježiša a Panny Márie. A nemajte strach, nebojte sa. Ak ste blízki k Pánovi, k biskupovi, medzi sebou, k Božiemu ľudu, ak budete mať Boží štýl – blízkosť, súcit a vľúdnosť – nemajte strach, všetko pôjde dobre.“    Toľko z homílie Svätého Otca Františka pri kňazskej vysviacky, ktorej slávenie sa po minuloročnej výnimke, z dôvodu pandémie, opäť vrátilo do Vatikánskej baziliky. Pred rokom kňazov Rímskej diecézy vysviacal vikár Rímskej diecézy v posunutom termíne v Lateránskej bazilike.  Talianske médiá pri príležitosti vysviacky novokňazov priniesli ich zaujímavé životné príbehy. Jeden z dvojice novokňazov zo seminára Neokatechumenátnej cesty Redemptoris Mater, 28-ročný Samuel Piermarini, mal ako nadaný futbalista pred sebou otvorenú cestu do prvoligovej súťaže. Práve v čase, keď mu tréner klubu AS Rím ponúkol post druhého brankára, v ňom dozrelo rozhodnutie pre kňazstvo.   
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024