V Olomouci sa konala vedecká konferencia Náboženstvo na periférii

TK KBS, ost; ml | 18. 04. 2021 10:48Olomouc 18. apríla (TK KBS) V dňoch 15. – 17. apríla 2021 sa v online priestore konala medzinárodná vedecká konferencia na tému Náboženstvo na periférii. Podujatie sa konalo pod patronátom Asociácie pre medzinárodné štúdium náboženstva v strednej a východnej Európe (ISORECEA), Českej asociácie pre štúdium náboženstva a Katedry sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.Po privítaní a úvodných pozdravoch odzneli podnetné prednášky sociológov náboženstva celkovo z dvadsiatich krajín (Poľsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Ukrajina, Chorvátsko, Slovinsko, Rusko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Severné Írsko, Anglicko, Taliansko, Francúzsko, Švajčiarsko, Nemecko, Dánsko, Kanada a USA).Akousi pomyselnou bázou mnohých prednášok a následných diskusií bolo vystúpenie prof. Jonathana Lanmana z Queen’s University v Belfaste v Severnom Írsku, ktorý hovoril na tému Od „centier a periférií“ k interdisciplinárnej spolupráci v oblasti štúdia náboženstva.Vo svojej prednáške poukázal na skutočnosť, že štúdium náboženstva sa nachádza skôr na periférii vedeckého záujmu, ako v jeho centre. Niektorí v tejto súvislosti zastávajú názor, že tam je jeho miesto. Iní tvrdia, že štúdium náboženstva by mali byť umiestnené v samom srdci štúdia všetkých skutočností, najmä človeka.Ďalší prednášajúci z rôznych univerzít hovorili o dominantnom a periférnom vnímaní náboženstva, postavení náboženských minorít v sekulárnych spoločnostiach, postavení ateistov a neveriacich v náboženských spoločnostiach, transformácii nových náboženských hnutí, explicitnom a implicitnom v náboženstvách, každodennom náboženskom živote a podobne.Slovensko na predmetnej medzinárodnej vedeckej konferencii zastupovali dr. Vladimír Bahna z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied a doc. Ondrej Štefaňak z Katedry sociológie Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre.Dr. Vladimír Bahna rozprával na tému Od periférnej a  kontroverznej náboženskej praxe k rozkvetu regionálneho náboženského života: Mariánske pútnické miesto Turzovka. Vo svojej prednáške zdokumentoval prechod od dlhotrvajúceho zákazu až po aktívnu podporu pútnického miesta v Turzovke, s čím súviseli aj relevantné zmeny vo formách praktizovanej religiozity.Doc. Ondrej Štefaňak rozprával na tému Fenomén viery bez príslušnosti uprostred slovenskej mládeže: V čo verí mládež, ktorá sa neidentifikuje so žiadnym náboženstvom?Na základe sociologických výskumov potvrdil, že skupina mladých ľudí bez náboženskej príslušnosti sa skladá z ateistov (približne 40%), agnostikov (približne 30% – 35%) a veriacich s privátnou alebo synkretickou religiozitou – (približne 20% – 25%).
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022