Mukačevská eparchia slávi jubilejný rok pri 250. výročí jej zriadenia

TK KBS, RV; rp | 13. 04. 2021 20:13Mukačevo 13. apríla (RV) Rok 2021 slávi Mukačevská gréckokatolícka eparchia ako jubilejný. Hlavný dôvod osláv a celý rad ďalších aktuálnych výročí priblížil pre Vatikánsky rozhlas páter Oleksij Kurzakov SJ, ktorý pochádza zo zakarpatskej Ukrajiny a je členom Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej. V súčasnosti je doktorandom v odbore kánonického práva na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme.Mukačevská gréckokatolícka eparchia v Zakarpatskej oblasti vstúpila v roku 2021 do jubilejného roka, v ktorom si pripomína viacero výročí. V prvom rade je to 250 rokov od jej kánonického zriadenia v roku 1771. Súčasne slávime 375 rokov Užhorodskej únie. Táto únia bola uzatvorená v roku 1646 a obnovila sa ňou jednota s Apoštolským stolcom v Ríme.Po 125 rokoch od vzniku Užhorodskej únie dosiahla cisárovná Mária Terézia zriadenie eparchie u pápeža Klementa XIV. Ten ju zriadil 19. septembra roku 1771 bulou Eximia Regalium principium.Sú to doležíte historické a radostné udalosti aj pre ostatné východné katolícke cirkvi, ktoré pochádzajú z Užhorodskej únie, to jest z historickej Mukačevskej eparchie. Mukačevská gréckokatolícka cirkev je matkou gréckokatolíckych cirkví na Slovensku, v Maďarsku, v Čechách, v USA a taktiež gréckokatolíckej slovenskej eparchie svätých Cyrila a Metoda byzantského obradu v Kanade.Užhorodská úniaUžhorodská únia bola formálnym aktom obnovenia plného cirkevného spoločenstva medzi Mukačevskou eparchiou byzantského obradu s univerzálnou katolíckou Cirkvou. V 17. storočí do nej patrilo aj územie terajšej gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, v Maďarsku a tiež časť terajšieho Rumunska. Stalo sa tak pričinením jágerského rímskokatolíckeho biskupa Juraja Jakusiča. Pod jeho vedením sa dňa 24. apríla 1646 na zámku Drugetovcov v Užhorode pridalo k únii 63 rusínskych kňazov zo Zakarpatska.Dnes môžeme povedať, že Užhorodská únia a kánonické zriadenie Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie má viacero viditeľných plodov. V prvom rade sú to spomínané gréckokatolícke cirkvi centrálno-východného regiónu Európy a za oceánom. Sú to východné katolícke cirkvi s bohatou historickou skúsenosťou, svojou vlastnou tradíciou, ako liturgicko-spirituálnou tak aj kultúrno-sociálnou. Každá z nich vykonáva svoju misiu a ohlasuje Božie kráľovstvo.Slávenie ako modlitba vďakyBohatstvom všetkých cirkví Užhorodskej únie je generácia vyznávačov viery a mučeníkov 20. storočia, medzi ktorými vyniká náš biskup-mučeník, pastier Mukačevskej cirkvi, blahoslavený Teodor Romža. V tomto jubilejnom roku 2021 slávime 110 rokov od jeho narodenia, 85 rokov od kňazskej vysviacky a 20 rokov od jeho blahorečenia svätým pápežom Jánom Pavlom II.Okrem toho si v tomto jubilejnom roku pripomíname 30 rokov od vrátenia katedrálneho chrámu v Užhorode, ktorý v dobe totalitného režimu Sovietskeho zväzu používala pravoslávna cirkev Moskovského patriarchátu.V prvom rade sa tento jubilejný rok oslavuje v Mukačevskej gréckokatolíckej cirkvi v duchu modlitby a vďakyvzdania pre všetky dary a milosti, ktoré sme dostali od Pána, hlavne cez našich predkov, vyznávačov viery a mučeníkov Kristovej Cirkvi.V minulosti viacero veriacich, kňazov a biskupov trpelo prenasledovanie a mučenícku smrť za jednotu viery a Cirkvi, za jednotu so Svätým Otcom, Rímskym biskupom a nástupcom apoštola Petra. Oni sú pre nás skutočnými apoštolmi radostnej zvesti Krista a jeho  vzkriesenia. Príklady ich živej viery, života a smrti sú pre nás milosťou a slobodou, ktorej sa tešíme a za čo sme veľmi vďační. V decembri 2019 pápež František prijal na osobitnej audiencii v Bazilike svätého Petra v Ríme okolo 1000 pútnikov zo Zakarpatského regiónu a nazval našu eparchiu Cirkvou mučeníkov.Juraj Joanik Bazilovič a ďalšie osobnostiMedzi ďalšie jubileá, ktoré si pripomíname, patrí 200 rokov od smrti Juraja Joanika Baziloviča, najvýznamnejšej osobnosti mníšskeho života a jedného z prvých historikov Mukačevskej cirkvi.V tomto jubilejnom roku 2021 si taktiež pripomíname 100 rokov od narodenia dvoch vynikajúcich biskupov Mukačevskej eparchie, ordinára Ivana Semediho a jeho pomocného biskupa Ivana Margitiča, ako aj 100 rokov od príchodu sestier baziliánok do eparchie a 100 rokov od začiatku vydávania eparchiálneho časopisu Blahovistnyk.S láskou a modlitbou si pripomenieme 45 rokov od kňazskej vysviacky zosnulého vladyku Milana Šášika, ordinára Mukačevskej eparchie, ktorý zomrel náhle v minulom roku. Jeho bývalý pomocný biskup a terajší apoštolský administrátor Nil Luščak oslávi v tomto jubilejnom roku 25 rokov od svojej kňazskej vysviacky.Jubilejné odpustky pre pútnikovPre celý jubilejný rok 2021 Svätá stolica vyznačila užhorodskú katedrálu Povýšenia Svätého kríža spolu s ďalšími desiatimi chrámami Mukačevskej eparchie za miesta odpustkov. V celej eparchii sa v priebehu tohto jubilejného roka plánujú rozličné oslavy a akcie, ale hlavný doraz sa dáva na vďačnosť ako na jednu z najvyšších foriem modlitby.Tento jubilejný rok 2021 je pre Mukačevskú gréckokatolícku cirkev – a v istej miere aj pre ostatné cirkvi Užhorodskej únie – príležitosťou nahliadnuť ako do minulosti, tak do nášho vlastného života a do života našich cirkví. Ďakujeme pritom Pánovi za dar jeho prítomnosti a milosti, ktoré rozhojnil medzi svojím ľudom. Všetky tie udalosti, na ktoré si spomíname a oslavujeme ich, môžu a majú slúžiť vnútornej, duchovnej obnove našich východných katolíckych cirkví a ich jednote v Pánovi a ich budúcnosti.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024