Pápežská nadácia ACN podporuje vo svete viacero projektov

TK KBS, ACN, rp; pz | 09. 04. 2021 15:37Vatikán 9. apríla (TK KBS) Pápežská nadácia ACN podporuje vo svete viacero projektov. Diecéza Daltonganj existuje len 50 rokov. Nachádza sa vo východnej Indii v Džhárkhande, jednom z najchudobnejších štátov Indie. Vyše 67 000 katolíkov diecézy žije v 23 farnostiach a tvorí nepatrnú menšinu uprostred 3,2 mil. obyvateľov tohto štátu. Väčšina katolíckych veriacich patrí k etnickým menšinám, býva v dedinách a má minimálny prístup k akejkoľvek infraštruktúre. Stará sa o nich len Cirkev.Diecéza Daltonganj organizuje trikrát ročne desaťdňové kurzy. Účastníci trávia tento čas v diecéznom centre, pretože takmer všetci inak žijú vo vzdialenej a ťažko prístupnej džungli. Na podujatiach sa každý rok zúčastňuje 750 párov – sú rozdelené podľa rôznych jazykov, ktorými sa v regióne hovorí.Posledné tri dni prípravných kurzov sú koncipované ako duchovné cvičenia na prehĺbenie života viery. Manželské páry, ktoré sa spolu modlia, spolu aj zostávajú. Tento aspekt sa preto na kurzoch zdôrazňuje. Mladé páry sú zároveň poučené o výchove detí a mnohých iných otázkach manželského a rodinného života. Počas nasledujúcich troch rokov chce nadácia podporiť tento projekt sumou 45 tisíc eur.V nedávnej minulosti sa v Pakistane opakovali teroristické útoky na kostoly, a preto farnosti sprísňujú bezpečnostné opatrenia. Vyžaduje to i vláda, ktorá predpisuje bezpečnostné normy: pevné a vysoké ochranné múry s ostnatým drôtom, vybavené kamerovým systémom. Zavedenie týchto opatrení však predstavuje pre mnohé farnosti veľkú finančnú záťaž – veriaci v Pakistane sú chudobní a zvyčajne patria k najnižším spoločenským vrstvám. Príslušníci náboženských menšín majú len malú príležitosť postúpiť na spoločenskom rebríčku. Teraz o pomoc požiadala Farnosť Panny Márie Loretánskej v diecéze Multan. Kostol a faru postavili pred 60 rokmi talianski dominikáni. V tom čase teroristická hrozba neexistovala, takže neboli obohnané múrom. Keď sa bezpečnostná situácia zhoršila, veriaci postavili múr svojpomocne. V súčasnosti už nie je dostatočne pevný, opakovane ho poškodili búrky, a je príliš nízky – nespĺňa tak požiadavky vlády, ktorá navyše vyžaduje rýchlu realizáciu nariadených opatrení. Veriaci si nedokážu sami zadovážiť prostriedky na výstavbu ochranného múru, a preto sa ich farár obrátil na ACN. Nadácia by chcela tento dôležitý projekt čo najrýchlejšie podporiť sumou 25 tisíc eur.Nikde na svete nie je počet zavraždených kňazov taký vysoký ako v Mexiku. V roku 2020 prepukla pandémia koronavírusu a Mexiko zasiahla mimoriadne. Aj Cirkev oplakáva početné obete: do začiatku roku 2021 zomrelo na ochorenie COVID-19 5 biskupov a vyše 150 kňazov; 20 biskupov bolo infikovaných. Počas pandémie zabezpečuje ACN pre Mexiko predovšetkým prostriedky na živobytie pre kňazov a rehoľníkov, aby mohli pokračovať v službe za súčasných zložitých podmienok. Okrem toho finančne pomáha pri formácii kňazov, ktorá je počas pandemickej situácie rovnako sťažená, ale je základom budúcnosti Cirkvi. V hlavnom meste Mexika podporuje ACN 8 seminaristov, ktorí sa vzdelávajú v arcibiskupskom misijnom seminári Redemptoris Mater, sumou 2 400 eur, aby mohli pokračovať vo formácii. Táto podpora je pravidelná, realizuje sa každý rok, ale počas pandémie je ešte naliehavejšia. Zriadenie seminárov Redemptoris mater inicioval pápež sv. Ján Pavol II. Sú zamerané misionárske a medzinárodné. Kňazi, ktorí sú v nich formovaní, sa pripravujú ísť všade tam, kde sú v službe evanjeliu vyslaní na príkaz miestneho biskupa.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021