Do konca apríla sa dá prihlásiť teológiu na Teologickej fakulte UK 

TK KBS, frcth, ml; pz | 06. 04. 2021 13:00Bratislava 6. apríla (TK KBS) Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka záujemcom možnosť prihlásiť sa na štúdium katolíckej teológie. Na magisterské štúdium dennou formou sa môžu kandidáti kňazstva a laici prihlásiť do 30. apríla 2021. Vyplýva to z informácie, ktorú poskytla fakulta. Štúdium je určené pre kandidátov kňazstva, ale aj pre laikov, avizuje fakulta. Uplatniť sa môžu ako katolícki kňazi, učitelia náboženskej výchovy, v pastoračných službách vo farnostiach, v duchovných redakciách masmédií či v oblasti humanitárnej a charitatívnej pomoci a voľnočasových aktivít. Bližšie informácie je možné nájsť aj na stránke frcth.uniba.skRímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave si onedlho pripomenie 85. výročie svojho vzniku. Otvorenie prvého akademického roka bohosloveckej fakulty sa uskutočnilo 4. novembra 1936 v Dóme sv. Martina. Katolícka bohoslovecká fakulta v Bratislave bola zriadená zákonom č. 441 Zb. z. zo dňa 24. júla 1919. Avšak až po cirkevnom schválení 15. augusta 1935 a vydaní vládneho vykonávacieho nariadenia 24. apríla 1936 došlo k faktickému zriadeniu fakulty. V prvom študijnom roku 1936/1937 nastúpili do všetkých piatich ročníkov spolu 217 študenti. Fakulta prešla vo svojej histórii viacerými vážnymi zmenami. Vznikla najprv ako samostatná fakulta, od roku 1940 bola začlenená do zväzku Slovenskej univerzity, dnes Univerzity Komenského. Po nastolení totalitného režimu bola v roku 1950 zmenená organizácia bohosloveckého štúdia. Zrušením diecéznych seminárov v Nitre, Banskej Bystrici, Spišskej Kapitule a Košiciach sa bratislavská bohoslovecká fakulta stala jedinou inštitúciou na výchovu kňazstva na Slovensku. Počet jej študentov bol obmedzovaný a fakulta bola pod prísnym vonkajším aj vnútorným dozorom. Po Nežnej revolúcii bola v roku 1990 opäť včlenená do zväzku Univerzity Komenského.Fakulta sa od začiatku svojej existencie sústreďuje hlavne na vzdelanostnú formáciu budúcich kňazov. Študijný program katolícka teológia (6-ročné štúdium) dennou formou ponúka teologické vzdelanie bohoslovcom aj laikom. Za 80 rokov svojej existencie, vzdelala a vychovala fakulta viac než 2800 kňazov a takmer 3200 externých študentov, ktorí sa uplatnili poväčšine ako učitelia náboženstva. Súčasťou Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sú dva kňazské semináre - Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave a Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre. Bližšie informácie o fakulte je možné nájsť na stránke frcth.uniba.sk či na Facebooku.Bratislava, fakulta, bohoslovecka
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024