Rada KBS pre rodinu pripravila tipy pre Rok sv. Jozefa a Rok rodiny

TK KBS, rpr, rku, ml; pz | 29. 03. 2021 12:30Bratislava 29. marca (TK KBS) Rada Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre rodinu vytvorila na internetovej stránke rodina.kbs.sk nové záložky k Roku sv. Jozefa i k Roku rodiny Amoris laetitia.Zhromaždila v nich najaktuálnejšie informácie, ktoré sú určené pre kňazov, pastoračných spolupracovníkov, rodiny i jednotlivcov. Stačí si kliknúť na jeden z banerov v ľavej lište webstránky. Na stránke môžu návštevníci nájsť tipy na literatúru, pobožnosti, katechetické pomôcky, podnety, odkazy na audio i video katechézy. Informácie a podnety bude Rada priebežne aktualizovať. Osobitný Rok rodiny Amoris laetitia vyhlásil v Nedeľu Svätej rodiny 27. decembra 2020 Svätý Otec František. Osobitný rok sa koná pri príležitosti 5. výročia vydania posynodálnej apoštolskej exhortácie o láske v rodine Amoris laetitia - Radosť lásky. Začal sa pri príležitosti slávnosti sv. Jozefa (19. marca 2021).Rok reflexie nad Amoris laetitia vyvrcholí v júni 2022, keď sa bude v Ríme konať 10. svetové stretnutie rodín. Ako vysvetlil Svätý Otec, bude to špeciálny rok uvažovania nad vzorom manželskej a rodinnej lásky podľa podnetov spomenutého dokumentu a so zreteľom na evanjelizačnú úlohu rodiny. Cieľom bude prehĺbiť si poznanie Amoris laetitia, pričom o koordinovanie iniciatív sa bude starať Dikastérium pre laikov, rodinu a život. Rok sv. Jozefa platí od 8. decembra, presne 150 rokov od vyhlásenia svätého Jozefa za patróna celej Cirkvi pápežom Piom IX. v roku 1870.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021