Vydavateľstvo ZAEX prináša knihu o úlohe viery pri liečbe OCD

TK KBS, mko, ml; pz | 29. 03. 2021 11:33Bratislava 29. marca (TK KBS) V uplynulých dňoch prinieslo Vydavateľstvo ZAEX na trh knihu amerického psychiatra Iana Osborna s názvom Môže kresťanstvo vyliečiť obsesívno-kompulzívnu poruchu? s podtitulom Psychiater skúma rolu viery pri liečbe. Kniha poskytuje dôkazy o tom, akú rolu zohráva viera, nádej a láska v efektívnej liečbe veľkej neuropsychiatrickej choroby, obsesívno-kompulzívnej poruchy (OCS). Ian Osborn nás učí s mimoriadnou zručnosťou, ako Božia milosť, Kristova obeta a práca Ducha Svätého pôsobia pri prekonávaní tejto vážnej, ale niekedy aj povznášajúcej choroby, píše ZAEX. Kniha poskytuje historickú perspektívu a nádej pre kresťanov, ktorí trpia hroznou záťažou bohorúhačských myšlienok alebo náboženskej škrupulozity, ale aj pre odborníkov z oblasti duševného zdravia, ktorí ich liečia.Páter Michal Zamkovský CSsR si knihu „s veľkým záujmom prečítal“. Začal zo zvedavosti a postupne nadobúdal presvedčenie, že môže byť veľmi užitočná nielen pre kresťanov, ale aj pre mnohých ľudí súčasnej doby. Misionár milosrdenstva viac ako tridsať rokov počúva v spovednici i mimo nej, „ako sa ľudia boria s psychickými problémami, ktoré je ťažké pochopiť a ešte ťažšie riešiť. Kniha nás celkom prístupnou formou a príkladmi oboznamuje s problémom. A nielen to, ale ukazuje aj cestu východiska.Autor preskúmal životy viacerých veľkých náboženských osobností z minulosti, ktorí zápasili s obsesiou, úzkosťami, škrupuľami. Na príklade troch z nich – Martina Luthera, Johna Bunyana a svätej Terézie z Lisieux – ukázal, ako obsesívne boje zvládli vďaka viere (hoci viera každého mala odlišnú povahu). Spoločným menovateľom ich viery je však dôvera v Boha.“Redemptorista pripomína, „že následkom prvotného hriechu človeka je predovšetkým strata dôvery v Boha ako Otca. S týmto zápasíme stále a z tohto pramení aj mnoho strachu, úzkostí a chorôb. Neprichádzame k Bohu z bodu A, teda že sme stvorení na jeho obraz a podobu, že sme darom a obdarovaní, milovaní, chcení; ale prichádzame z bodu B, že sme hriešni, špinaví, nehodní lásky a dôvery, preto sa sami usilujeme zarobiť na lásku, na nebo, zaslúžiť si ho. To je náš problém," uzatvára páter Zamkovský.Bratislava, kniha, uloha, viery, liecba, OCDKlinická psychologička Mária Vicenová o knihe povedala, že je „vzácnym, v našich podmienkach ojedinelým vedeckým počinom. Prináša pohľad na vieru v Boha ako terapeutický faktor, pričom efektívne prepája poznatky prirodzenej vedy o ľudskom vnímaní a prežívaní s nadprirodzenou skúsenosťou viery. Je to dielo založené na základnej idei kristoterapie, vedeckej existenciálnej terapeutickej metóde, ktorá považuje práve vieru v Ježiša Krista, budovanie vzťahu s ním ako osobným Bohom, za meritum v procese uzdravovania duše.Autor však vo svojom diele neostáva iba teoretizujúcim odborníkom, predkladá svoje závery ako svedok. Skrze vlastnú skúsenosť odhaľuje uzdravujúci účinok viery a dôvery v Boha na dušu poznačenú obsesívno-kompulzívnou poruchou. Život každého pacienta s touto diagnózou je životom väzňa, ktorý prišiel o svoju slobodu vinou kolotoča zotročujúcich myšlienok, z ktorých niet cesty von. Kristoterapia ponúka aj takto zranenej duši uzdravenie založené na nadprirodzenej skúsenosti s Bohom, absolútnou a všemohúcou Láskou.“Ian Osborn je psychiater, ktorý vykonáva odbornú prax v Novom Mexiku v Behavioral Health Institute a prednáša psychiatriu na Štátnej pensylvánskej univerzite a Univerzite v Novom Mexiku. V istej fáze svojho života mal sám problémy s OCD, a dokázal ich prekonať. V súčasnosti prednáša o tomto ochorení a patrí v tejto oblasti k uznávaným odborníkom. Kniha vo formáte A5 má 232 strán a je dostupná v predajniach kresťanskej literatúry.TK KBS informovala Martina Kováčiková
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024