ACM v Košiciach pripravilo dvojdňovú obnovu „Trpezlivosť v utrpení“

TK KBS, jku, ml; pz | 22. 03. 2021 10:33Košice 22. marca (TK KBS) Arcidiecézne centrum pre mládež (ACM) v Košiciach pripravilo dvojdňovú online pôstnu duchovnú obnovu na tému „Trpezlivosť v utrpení“ pre mladých, ale aj pre všetkých veriacich, ktorí mali záujem. Duchovnú obnovu viedol kňaz Ján Kulan, moderátor ACM. Duchovnej obnovy sa zúčastnilo okolo 25 ľudí.Duchovná obnova začala v sobotu. „Dnes človek prežíva rôzne formy utrpenia: fyzické spojené s chorobami a bolesťou; psychické spojené s úzkosťou, depresiami, psychickými chorobami; sociálne spojené s izolovanosťou, samotou, napätiami v rodine a spoločnosti; svetové spojené s vojnami, nepokojmi či prírodnými nešťastiami. Všetky tieto utrpenia sú následkami dedičného hriechu našich prarodičom Adama a Evy, spojené so smrťou a odlúčením z raja,“ uviedol v úvode Kulan.Ďalej pokračoval z zamyslení: „Ježiš Kristus dal svojou smrťou na kríži a slávnym zmŕtvychvstaním význam i zmysel všetkému utrpeniu, dal mu výkupný charakter. Na dobré a dôstojné znášanie utrpenia je potrebná čnosť trpezlivosti, ktorá človeku pomáha byť pokojným a vyrovnaným aj v ťažkostiach, utrpeniach a bolestiach života.“ Postupne charakterizoval čnosť trpezlivosti ako schopnosť byť kreatívnym a flexibilným na nové riešenia a vízie, ako trpezlivo znášať a postupne aj lepšie prekonať samotné ťažkosti života spojené s bolesťou a utrpením.Poukázal na tri rozmery trpezlivosti: s Bohom, so sebou a s druhými. Dotkol sa aj Božieho slova, kde sa hovorí o trpezlivosti. Obohatil zamyslenie citátmi o trpezlivosti známych osobností či svätcov. V závere ponúkol aj recept na samotnú trpezlivosť. Po samotnom zamyslení nasledovala meditácia nad biblickým textom udalosti uzdravenia chromého pri betsatskom rybníku, zdieľanie a otázky na sebareflexiu. Počas duchovnej obnovy bolo možné klásť otázky k danej téme, na ktoré Kulan v závere obnovy odpovedal.Duchovná obnova pokračovala v nedeľu online eucharistickou adoráciou za všetkých mladých, no najmä za chorých a trpiacich v dnešnom svete i za dar trpezlivosti pre všetkých. Počas adorácie bolo možné napísať úmysly, ktoré sa prečítali pri adorácii a za ktoré sa tiež modlilo.TK KBS informoval Ján Kulan
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021