Rožňavský biskup Stanislav Stolárik zveril diecézu svätému Jozefovi

TK KBS, rd; ml | 21. 03. 2021 16:15Rožňava 21. marca (TK KBS) Rožňavský biskup Stanislav Stolárik zveril Rožňavskú diecézu svätému Jozefovi. Urobil tak v piatok 19. marca 2021, na slávnosť sv. Jozefa, v rožňavskej Katedrále Nanebovzatia Panny Márie, kde slávil svätú omšu. Naživo ju prinieslo Rádio LUMEN. Zahrnul do neho tiež všetkých, ktorí túžili byť takto zasvätení a zverení veľkému svätcovi – Ochrancovi svätej Cirkvi – sv. Jozefovi, ktorého osobitný rok slávime. Poslucháči tiež mohli do tohto aktu zasvätenia „vložiť“ aj svojich drahých.Zvereniu diecézy sv. Jozefovi predchádzala modlitba Deviatnika k sv. Jozefovi, ktorý nebolo pre pandémiu možné modliť sa vo farských spoločenstvách, ale mohli sa ju modliť jednotlivci, rodiny, spoločenstvá, k čomu vyzval biskup prostredníctvom listu „Slovo pastiera (8)“, zverejnenom na stránke: „Odporúčam vám dennú modlitbu k sv. Jozefovi (litánie, modlitbu „K tebe sa utiekame sv. Jozef…“) a to zvlášť od 10. marca 2021, kedy začneme v našej diecéze novénu k sv. Jozefovi. Novéna vyvrcholí na slávnosť sv. Jozefa 19. marca 2021, kedy zverím cez sv. Jozefa  do zvláštnej Božej ochrany celú našu diecézu. Úkon zverenia nech vykoná aj každý kňaz po skončení novény vo svojej farnosti. Tento úkon nech sa uskutoční aj v každej rodine na záver novény… Úkon zverenia sa Bohu cez sv. Jozefa nech nás natoľko povzbudí, aby sme sa k nemu utiekali o pomoc po celý život a vo všetkých svojich radostiach, problémoch, skúškach, rozhodovaniach… vo všetkom," napísal biskup Stolárik.Text Deviatnika je tiež na stránke diecézy (obsahuje aj modlitbu zverenia a zasvätenia sa sv. Jozefovi). Deviatnikom sa v diecéze nepripravovali iba na piatkové vyvrcholenie, aby sa odovzdali do rúk sv. Jozefa, ale modlili sa na veľa úmyslov. Mesiac a Rok sv. Jozefa naďalej pokračujú a všetci sme pozvaní, už ako zasvätení aj sv. Jozefovi, stále viac ho poznávať, dôverovať mu, nasledovať jeho čnosti a v modlitbe ho prosiť naďalej za seba, ale aj za všetkých, ktorí to potrebujú, myslieť naďalej na úmysly z Deviatnika, ale aj na tie, o ktorých vieme osobne, píše na svojej webstránke Rožňavská diecéza.Pred rokom, už v čase pandémie a zatvorených kostolov, sa pred slávnosťou Zvestovania Pána modlili v diecéze Deviatnik k Rožňavskej Panne Márii. Vyvrcholením bolo 25. marca 2020 opätovné zasvätenie Rožňavskej diecézy a všetkých, ktorí sa k úmyslu a modlitbe pridali, Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Vtedy, na slávnosť Zvestovania Pána, biskup Stolárik v homílii povedal slová, ktoré naďalej povzbudzujú k modlitbe aj v tomto ťažkom čase pandémie a v praktickom prežívaní života viery:„Buďme odvážni, pokorne dôverujúci, vyprosme si milosť, aby sme 13. mája na Fatimskú Pannu Máriu mohli v našich chrámoch a pri Mariánskych stĺpoch už ďakovať za ukončenie pandémie. Aby sa tak stalo, prijmime dnes aj  každý osobne posolstvo Zvestovania. Nech sa v každom z nás počne, alebo posilní nový život viery a dôvery. Možno tiež taký neviditeľný. Ale keď nadíde podľa Božích plánov ten správny čas, aby sa náš život prejavil v  konkrétnych skutkoch svedectva viery.“PLNÉ ZNENIE HOMÍLIE-

Deň po zverení diecézy sv. Jozefovi Mons. Stanislav Stolárik oslávil 17. výročie svojej biskupskej vysviacky.„Nášmu otcovi biskupovi zo srdca blahoželáme a ďakujeme za neho Pánu Bohu, za jeho službu Cirkvi a osobitne za jeho obetavú službu dobrého pastiera našej diecézy, ktorú koná už šiesty rok. Ďakujme mu za ohlasovanie Božieho slova, za všetku službu, ktorú koná ako diecézny biskup, za jeho modlitby, mnohé zvlášť skryté obety, duchovné iniciatívy, ktoré zjednocujú diecézu, ale pomáhajú aj všetkým jednotlivcom, rodinám, farnostiam a spoločenstvám, ktoré ich prijímajú a zapájajú sa do nich –  na ceste týmto životom k večnému cieľu," píše diecéza na webstránke.„Vyprosujeme nášmu otcovi biskupovi Stanislavovi Božie požehnanie, milosti, svetlo Ducha Svätého, zdravie a sily pre jeho službu našej diecéze, ale aj všeobecnej Cirkvi. Nech ho sprevádza mocná ochrana a pomoc Panny Márie a sv. Jozefa, ktorému nás včera (19.3. 2021) všetkých zasvätil a tak nás   „odovzdal“ do rúk mocného „Ochrancu svätej Cirkvi“," uvádza.Mons. Stanislav Stolárik bol 26. februára 2004 pápežom sv. Jánom Pavlom II. menovaný za titulárneho biskupa barikského a pomocného biskupa Košickej arcidiecézy. Biskupskú vysviacku prijal 20. marca 2004. Jeho biskupské heslo je: „In virtute Spiritus Sancti cum Maria“. „Mocou Ducha Svätého a s Máriou“. Dňa 21. marca 2015 bol súčasným pápežom Františkom vymenovaný za diecézneho biskupa Rožňavskej diecézy. Do úradu  rožňavského diecézneho biskupa bol uvedený na sviatok sv. Jána Nepomuckého, patróna diecézy dňa 16. mája 2015 v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave.-

Zdroje: Rožňavská diecéza (1 / 2)
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021