Začiatok Roku sv. Jozefa a Roka rodiny v Bratislave - Karlovej Vsi

TK KBS, lbo; ml | 19. 03. 2021 21:30Bratislava - Karlova Ves 19. marca (TK KBS) Slávnosťou sv. Jozefa 19. marca 2021 farnosť sv. Michala Archanjela v Bratislave – Karlovej Vsi vstúpila naplno do trvajúceho v Cirkvi Roku sv. Jozefa a začala Rok rodiny „Amoris laetitia“.Počas svätej omše, spravovanej v Kostole sv. Františka z Assisi, bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský poukázal na sv. Jozefa ako na toho, „ktorý uveril slovám, ktoré mu Boh poslal.Uznal, že tie slová, ten duchovný podnet, ktorý dostal do svojho vnútra, je pravdivý a preto nasledoval ten hlas, uveril mu a Máriu prijal. Svätý Jozef stojí pred nami ako človek, ako muž, ktorý vo viere prijíma Božiu vôľu. Otázka prijatia Božej vôle vo viere je otázkou, ktorá sa dotýka života každého z nás“.
Na záver svätej omše otec arcibiskup osobitnej ochrane sv. Jozefa zasvätil karloveských veriacich a zvlášť tamojšie rodiny. V tomto mimoriadnom roku sa v Kostole sv. Františka v Bratislave Karlovej - Vsi každý devätnásty deň v mesiaci bude konať slávnostná votívna svätá omša o svätom Jozefovi za požehnanie a posvätenie rodín. TK KBS informoval P. Lucián Bogucki
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021