Arcidiecéza slávila výročie posviacky katedrály a spustila novú iniciatívu

TK KBS, rlu, jhe, ml; pz | 12. 03. 2021 12:09Svätá omša na 569. výročie posviacky Katedrály sv. Martina v Bratislave

Bratislava 12. marca (TK KBS/Rádio LUMEN) V Katedrále svätého Martina v Bratislave si v stredu pri svätej omši bez prítomnosti veriacich pripomenuli 569. výročie posviacky katedrálneho chrámu Bratislavskej arcidiecézy. Svätú omšu slúžil bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.Koncelebrovali generálni vikári arcidiecézy, bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko a Daniel Ižold. Bratislavský metropolita sa pri svätej omši zamýšľal nad tým, čo dobré nám môže priniesť súčasná situácia. Prenos svätej omše sa vysielal na facebookovej stránke Bratislavskej arcidiecézy. Bratislavský Dóm svätého Martina bol posvätený 10. marca 1452. Arcibiskup Stanislav Zvolenský pri svätej omši pripomenul, že posviacka chrámu sa koná vtedy, keď je už natoľko dokončený, že sa v ňom môžu konať sväté omše a vysluhovať sviatosti. „Aby sa navonok ukázalo, že tento priestor je posvätný, že je zasvätený na posvätné úkony. My sme vďační tej generácii, ktorá tento chrám stavala, počas dlhých storočí udržiavala, zdokonaľovala, vylepšovala, okrášľovala až po dnešný deň,“ povedal bratislavský arcibiskup.Výročie posviacky katedrály je dňom radostným, ale aj dňom bolestným, pretože sme v katedrále, ktorá je prázdna. Povedal to na úvod svätej omše arcibiskup Stanislav Zvolenský. „Zároveň však sme aj vďační a šťastní, že jestvuje spôsob duchovného spojenia, že môžeme vytvoriť duchovné spoločenstvo,“ upozornil.V homílii si arcibiskup Zvolenský položil otázku, ako nám môže slúžiť na dobré, keď chceme milovať Boha, to, čo prežívame. Obmedzenia a to, že sa nemôžeme fyzicky stretnúť v spoločenstvách pri svätej omši. „Ten, ktorý sa usiluje milovať Boha, aj v životných ťažkostiach sa každý deň znova a znova usiluje, aby tieto ťažkosti nezanechali v jeho vnútri hnev, horkosť, smútok,“ zdôraznil.Arcibiskup Zvolenský na záver svätej omše pripomenul Rok modlitieb za farnosti Bratislavskej arcidiecézy. Za každú farnosť sa budú ostatné farnosti modliť tri dni až do trinásteho marca 2022. Rok modlitieb nadväzuje na predošlé iniciatívy, keď sa veriaci modlili za nové kňazské povolania i za súčasných kňazov arcidiecézy. Rok modlitieb za farnosti inicioval hlavne preto, aby si veriaci uvedomili, že nie sú sami: „Formy modlitby môžu byť rozličné. Samozrejme, vychádzame z jednoduchej súkromnej jednotlivej modlitby a zároveň chceme sa modliť za jednotlivé farnosti aj pri liturgických sláveniach, pri svätých omšiach. Chceme vždy v ten-ktorý deň vložiť modlitbu za konkrétnu farnosť, aby aj pri svätých omšiach zaznievali modlitby za farnosti našej arcidiecézy.“Zapojiť sa do modlitby pozýva veriacich aj pomocný biskup Jozef Haľko. „Budeme sa modliť, lebo modlitba je to, bez čoho naozaj nemôžeme duchovne prežiť, bez čoho nemôžeme budovať náš vzťah s Bohom a ani naše vzájomné vzťahy. Teda, milí bratia, sestry, čím viac sa spolu modlíme, tým viac sme naozaj bratia a sestry,“ povedal. O farnosti, za ktorú sa veriaci aktuálne modlia, bude Bratislavská arcidiecéza informovať na svojom facebookovom profile.

-

Zdroj: Rádio LUMEN / Ján Heriban
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021