V arcidiecéze sa budú po Roku modlitieb za kňazov modliť za farnosti 

TK KBS, ba, ml; pz | 04. 03. 2021 09:55Bratislava 4. marca (TK KBS) V Bratislavskej arcidiecéze sa budú po Roku modlitieb za kňazov spoločne modliť za jednotlivé farnosti arcidiecézy. Tematický rok sa začne v stredu 10. marca - v deň, keď v arcidiecéze slávia sviatok posviacky Katedrály sv. Martina. V liste kňazom to avizuje bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Rok modlitieb za kňazov trval od vlaňajšieho februára. Nadviazal na rok modlitieb za nové kňazské povolania. „Po zvážení skúseností z uplynulého obdobia a po rozhovoroch s vami na túto tému, ukázala sa spoločná mienka, že je užitočné aj naďalej prežívať spoločenstvo v modlitbe. Pozývam vás, aby sme sa pripojili v nasledujúcom období od 10. marca 2021 k spoločnej modlitbe za farnosti Bratislavskej arcidiecézy,“ prihovára sa v liste kňazom arcibiskup Zvolenský. Ďalej píše, že za dátum začiatku bol zvolený sviatok posviacky Katedrály sv. Martina. „Katedrála je jednotiaci znak všetkých farských kostolov. Farský kostol je jednotiacim znakom spoločenstva farnosti. Otvorí sa tak reťaz modlitieb, ktorá nás v nasledujúcom období spojí vo vzájomnej duchovnej podpore,“ uvádza. Za každú farnosť budú prebiehať modlitby tri dni. „Duchovná situácia v našej spoločnosti a teda aj v našej arcidiecéze a v našich farnostiach vyžaduje, aby sme prekonávali spoločne telesné i duchovné ohrozenia, aby sme si pomáhali v prekonávaní strachu, aby sme sa posilňovali v nádeji, aby sme sa povzbudzovali k láske. Pri tejto príležitosti pokladám za vhodné vyjadriť aj vďaku Pánovi za vás všetkých, ktorí obetavo využívate všetky dostupné formáty individuálnej i komunitnej pastorácie a že sa v tom vzájomne povzbudzujete, radíte si a pomáhate. Vaše pastoračné činnosti pri zachovaní všetkých hygienických požiadaviek sú prejavom pravej odvahy a nádeje,“ píše v liste kňazom bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. TK KBS informovala Bratislavská arcidiecéza 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021