O čom píše najnovšie číslo teologického mesačníka Duchovný pastier

TK KBS, dd, ml; pz | 03. 03. 2021 15:42Bratislava 3. marca (TK KBS) O čom píše Duchovný pastier v marci 2021? Prinášame jeho anotáciu, ktorú spracoval šéfredaktor Daniel Dian.Marcové číslo Duchovného pastiera má zas naozaj pestrú paletu článkov na aktuálnu tému. Pápež František vyhlásil Rok sv. Jozefa a tak niet sa čo diviť, že úvodník šéfredaktora na mesiac marec má názov Mesiac svätého Jozefa v Roku svätého Jozefa.V ňom označuje svätca za muža činu a kladie sugestívnu otázku čitateľom: „Nezdá sa vám, milí čitatelia, že práve takýchto mužov, mužov činu, mužov rozhodných a priamych potrebuje aj naša spoločnosť?“Je to iste výzva najmä pre tých, ktorým je prioritne určené toto periodikum – najmä kňazom, ktorí majú pred sebou teraz veľmi vážne obdobie. Máme smutnú skúsenosť s prežívaním vlaňajších sviatkov Veľkej noci bez bohoslužieb a sťažených podmienok zadosťučinenia príkazu:„Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.“ Preto naozaj možnosť realizovať toto prikázanie veriacim, bude od kňazov vyžadovať obrovské úsilie a naozaj osvojenie si schopnosti konať ako sv. Jozef – s odvahou a v plnom nasadení. A to aj vo vedomí, že ani tohtoročné Veľkonočné obdobie nebudeme môcť prežívať inak, ako vlani.Marcové číslo venuje pozornosť správe, že   Nitrianska diecéza má nového pomocného biskupa, je ním Peter Beňo.V pravidelnej rubrike  VÝROČIA  Jozef  Krištof a Daniel Dian približujú osobnosti tohto mesiaca  Gustáva Valacha, Pavla Máriu Hnilicu, Borisa Travenca a Alojza Martinca. P. Dominik Pavol CM v rubrike DUCHOVNÝ ŽIVOT zamyslením pod názvom Svätý Jozef, tvorivo odvážny, ponúka návod čo robiť teraz v čase tejto pandémie: „Aj my sa máme stať tvorivo odvážni. Byť tvoriví v nových pastoračných situáciách a odvážni v ich realizácii. Naša tvorivosť sa môže preukázať v tom, ako sa stať mužmi každodennej diskrétnej a skrytej prítomnosti pri svojich veriacich prostredníctvom intenzívnej modlitby za nich. Mnohí dokazujeme svoju odvahu i tým, že neváhame prekročiť svoju technickú negramotnosť, aby sme boli „online“ spojení s našimi farníkmi.“V rubrike, ktorá nás bude sprevádzať vo všetkých číslach Duchovného pastiera v roku 2021 ROK SVÄTÉHO JOZEFA nás povedie Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup, ktorý nám  tomto čísle ponúka príspevok s názvom:  Nazaretský dom sv. Jozefa.Do tej istej rubriky s podnadpisom Dogmatika prispel profesor dogmatickej teológie Anton Adam článkom: Osobnosť svätého Jozefa ako patróna Katolíckej cirkvi v kontexte apoštolského listu Patris corde pápeža Františka.Stále dôverujeme a veríme, že v septembri sa v Budapešti uskutoční odložený Medzinárodný eucharistický kongres a preto pokračujeme v príprave naň pomocou rubriky ROK EUCHARISTIE. V nej Vojtech Nepšínsky ponúka druhú časť článku   Pripravuje sa 52. medzinárodný Eucharistický kongres v Maďarsku  (5. – 12.  september 2021).Liturgia a liturgika boli súčasťou obsahu nášho periodika dlhý čas a opäť sa vrátila na jeho stránky po zániku časopisu Liturgia rubrikou  VAŠE OTÁZKY – NAŠE ODPOVEDE, v ktorej Daniel Dian vysvetľuje ako je možné Používanie Eucharistických modlitieb.HOMÍLIE v tomto čísle sú na obdobie od Tretej pôstnej nedele B“ až po Druhú veľkonočnú nedeľu - Nedeľu Božieho milosrdenstva „B“. Naše periodikum pravidelne ponúka v poslednej rubrike NOVÉ KNIHY – RECENZIE zaujímavé knihy, ktoré si zasluhujú našu veľkú pozornosť.V marci približuje Daniel Dian knihu Putovanie k zázraku Veľkej noci. Knihu, ktorá čitateľovi dáva zamyslenia na celé pôstne obdobie podľa liturgického kalendára. Autor diela je nielen erudovaný historik, ale patrí iste k veľmi obľúbeným autorom duchovných zamyslení. Niekoľko desaťročí sme ho mohli počúvať v rozhlase v pravidelných zamysleniach, ktoré následne vydal knižne. Jeho erudovanosť nielen v dejinách, ale aj v oblasti literatúry sa prejavuje aj dielach, ktoré sme mali možnosť počas troch rokov 2018, 2019 a 2020 v Advente a Vianočnom období čítať.Vždy druhá časť každej knihy priniesla zaujímavé príbehy a inak tomu nie je ani v tejto knihe. Môžeme len obdivovať autora diela, ktorý v neľahkej úlohe diecézneho biskupa v Nitre si nachádza čas aj na to, aby nás prostredníctvom svojich diel, určených širokej verejnosti povzbudil a pohladil po duši a jeho meno je Viliam Judák.<img style="right;" src="galeria/images/1235725406/1614782727.jpg" border="0" alt="Duchovny pastier, titulna strana" hspace="5" vspace="5" width="620" />TK KBS informoval Daniel Dian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021