Deň migrantov a utečencov 2021 bude na tému „Smerom k stále väčšiemu «my»“

TK KBS, RV, mh, jb; rp | 27. 02. 2021 17:32Vatikán 27. februára (RV) K 107. ročníku Svetového dňa migrantov a utečencov, ktorý sa bude sláviť v nedeľu 26. septembra 2021, je už známa téma: „Smerom k stále väčšiemu «my»“. Dnes ju zverejnila Sekcia pre migrantov a utečencov vatikánskeho Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj.Pri výbere témy pápež František vychádzal zo svojej sociálnej encykliky Fratelli tutti. V jej bode 35 vyjadruje nádej, že sa nezabudne na poučenie zo súčasnej zdravotnej krízy o vzájomnej prepojenosti ľudstva vo vedomí spoločného «my», že sa neupadne do konzumizmu a nových foriem egoistického bránenia vlastných záujmov.Vatikánska Sekcia pre migrantov a utečencov pri predstavení témy posolstva pripomína, že „toto univerzálne «my» sa musí stať realitou predovšetkým vo vnútri Cirkvi, ktorá je povolaná tvoriť spoločenstvo v rozmanitosti.“ Informuje tiež, že posolstvo pápeža Františka bude rozdelené do šiestich čiastkových tém: „Osobitnú pozornosť bude venovať spoločnej starostlivosti o rodinu, ktorá spolu so starostlivosťou o spoločný dom má za cieľ to «my», ktoré sa môže a musí stávať stále širším a pohostinným.“Sekcia pre migrantov a utečencov Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj aj v tomto roku pripravuje komunikačnú kampaň, v rámci ktorej rozpracuje šesť bodov pápežovho posolstva. Mesiac čo mesiac bude ponúkať multimediálne pomôcky, informačné materiály a reflexie rôznych teológov a odborníkov na prehĺbenie témy.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021