Združenie katolíckeho apoštolátu s pallotínmi pripravili formačný deň

TK KBS, bja, ml; pz | 23. 02. 2021 07:20Spišská Nová Ves 23. februára (TK KBS) Združenie katolíckeho apoštolátu (ZKA) v spolupráci s Spoločnosťou katolíckeho apoštolátu (SAC, pallottíni) na Slovensku 20. februára 2021 zorganizovali formačný deň pre laikov a zasvätených v ZKA. Formačný deň sa konal kvôli aktuálnej pandémii koronavírusu po druhýkrát online spôsobom. 

Témou posledného formačného dňa bola téma Lectio Divina, život s Božím Slovom, ktorú predstavil páter Tomáš Kazański SAC, Poliak, ktorý pôsobí vo farnosti Radešínska Svratka v Českej republike. Páter Kazański je zodpovedný za formáciu členov ZKA (Únie) v Česku a vedie dlhé roky duchovné cvičenia formou Lectio Divina, do ktorých účastníkov pozval.

Druhá prednáška, ktorá odznela sa dotýkala aktuálnych tém prežitia pandémie v psychickom zdraví a návodom ako si udržať duševné zdravie so zameraním sa na vďačnosť. Podrobnú analýzu témy vďačnosti aj na podklade Božieho Slova a Katechizmu Katolíckej Cirkvi predniesla Barbora Jarinová, podpredsedníčka ZKA a psychologička Centra pre deti a rodinu v Ružomberku.

Na formácii sa zúčastnilo približne 40 účastníkov, členov ZKA, sympatizantov združenia, medzi nimi spoločenstvo tvorili aj zasvätení, kňazi a sestry pallotíninky, ktoré pôsobia vo Farnosti Smižany. Podujatím sa vytvoril online priestor na osobné zdieľanie, spoločné uvažovanie nad ponúknutými témami ako aj čas na reflexiu a spoločnú modlitbu.

Za bežných okolností sa tieto formačné dni konajú pravidelne raz mesačne v Centre Božieho Milosrdenstva v dome pallottínov v Spišskej Novej Vsi. Ďalší formačný deň sa uskutoční 20. marca 2021.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021