Biskup Viliam Judák na Popolcovú stredu: Nepremárnime 40 dní pôstu

TK KBS, tu, ml; pz | 18. 02. 2021 07:05Nitra 18. februára (TK KBS) Žiaľ, opäť a ešte stále v prázdnom chráme bez účasti verejnosti na Popolcovú stredu celebroval v Kostole sv. Gorazda v Nitre na Klokočine 17. februára 2021 nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák pontifikálnu svätú omšu, ktorou aj v Nitrianskej diecéze v rámci liturgického roka vstúpil Boží ľud do pôstneho obdobia, ktoré predchádza sláveniu Veľkej noci. Spolu s ním počas svätej omše koncelebroval miestny farár farnosti Nitra – Klokočina Jozef Tomica s kaplánmi a nevyhnutnou asistenciou.

Biskup Judák využil príležitosť, že liturgickú slávnosť mohli prostredníctvom priameho prenosu sledovať aj veriaci vo svojich domovoch pri obrazovkách a monitoroch, a v homílii sa na nich obrátil myšlienkami, v ktorých uvažoval nad zmyslom a hlbokým významom Popolcovej stredy, ale aj celého 40-dňového pôstu. Poukázal na príležitosť, akú Popolcová streda dáva človeku pre uvedomenie si jeho vlastnej dôstojnosti a veľkosti, ktorú symbolizuje aj popol na hlave každého človeka, ktorý si ho na svoju hlavu nechá nasypať. Podľa jeho slov je to nielen symbolická príležitosť vysporiadať sa s chybami z minulosti a náprave, ale aj odvahe urobiť nový krok vpred v živote každého človeka.

Pripomenul pri tom aj slová pápeža Františka, ktoré predniesol na Popolcovú stredu minulý rok, v ktorých prirovnal človeka k prachu, ktorý Boh miluje a ktorému vdychuje dych života, a uvažoval nad súvislosťami z toho vyplývajúcimi. Biskup Judák v ďalších slovách upriamil pozornosť veriacich na kresťanský spôsob prežívania pôstu, konanie pokánia či neokázalých dobrých skutkov lásky voči blížnym. Oboznámil veriacich aj s výzvou nazvanou „Štyridsať dní“, ktorú spolu s novovyvoleným biskupom Petrom Beňom a generálnym vikárom Petrom Brodekom ponúkli veriacim v diecéze pre aktuálne obdobie pôstu. Vyzval ich k aktívnemu zapojeniu sa do nej v modlitbách, pobožnostiach, v skutkoch kajúcnosti a lásky či osobnej obety a sebazáporu.

Ako to na záver homílie zdôvodnil slovami: „Nech sa zjaví Božia sláva na nás!“ Po homílii hlavný celebrant požehnal popol, ktorým posypal hlavy prítomným kňazom a asistencii a virtuálne aj všetkým duchovne účastným a pripojeným veriacim, ktorí sledovali liturgickú slávnosť prostredníctvom elektronických médií.

Slávením liturgie Popolcovej stredy tak vstúpili veriaci do pôstneho obdobia vo všetkých farnostiach Nitrianskej diecézy. Hoci nemohli byť osobne prítomní a prijať popol na znak pokánia, ako je to možné za normálnych okolností, prostredníctvom priamych prenosov sa mohli aspoň duchovnej pripojiť a byť účastní vstupu do 40 dňovej prípravy na slávenie Veľkej noci.

Vzhľadom na aktuálne protipandemické opatrenia, pokiaľ sa situácia nezmení k lepšiemu, budú veriaci všetky pôstne aktivity, liturgické slávenia počas pôstnych nedieľ či pobožností krížovej cesty aj naďalej sledovať a duchovne prežívať len v online priestore. Konkrétne ponuky duchovných aktivít budú prístupné na výveskách jednotlivých farských chrámov alebo na webstránkach a profiloch farností na sociálnych sieťach.

TK KBS informoval Tibor Ujlacký[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021