V sláveniach Veľkého týždňa sa aj tento rok zohľadnia podmienky pandémie

TK KBS, RV, mh, jb; rp | 17. 02. 2021 16:47Vatikán 17. februára (RV) Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí vydala nótu ohľadom tohtoročného slávenia Veľkého týždňa v okolnostiach pandémie. Pripomenula, že pokyny z dekrétu vydaného pred rokom platia aj pre tohtoročnú Veľkú noc.

V nóte adresovanej biskupom a biskupským konferenciám, vydanej na Popolcovú stredu 17. februára 2021, Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdzuje platnosť noriem dekrétu z 25. marca 2020 aj na tento rok. V úvode nóty sa zdôrazňuje kompetencia miestneho biskupa:

„Predpisy v liturgických knihách, zamýšľané pre normálne časy, nie sú kompletne aplikovateľné vo výnimočných momentoch krízy, ako tie terajšie. Preto je biskup, ako moderátor liturgického života vo svojej cirkvi, povolaný urobiť rozvážne rozhodnutia, aby sa liturgické slávenia mohli konať s osohom pre Boží ľud a pre dobro jemu zverených duší, pri rešpektovaní ochrany zdravia a toho, čo predpisujú autority zodpovedné za všeobecné dobro.“

Nóta uvádza usmernenia v piatich bodoch. Prvý sa týka využitia médií:

„Používanie sociálnych médií veľmi pomohlo duchovným pastierom ponúknuť podporu a blízkosť svojim komunitám počas pandémie. Popri kladných výsledkoch sa však objavili i problematické aspekty. Pri sláveniach Veľkého týždňa sa navrhuje uľahčiť a uprednostniť mediálne šírenie slávení, ktorým predsedá biskup, a povzbudiť veriacich, ktorí nemôžu navštevovať svoj vlastný kostol, aby na znak jednoty sledovali diecézne slávnosti.“

Kongregácia žiada „pri všetkých sláveniach, v zhode s biskupskou konferenciou, venovať pozornosť niektorým konkrétnym okamihom a gestám, aby boli súlade so zdravotnými opatreniami.“ Odkazuje pritom na list prefekta kardinála Saraha predsedom biskupských konferencií z 15. augusta 2020 s názvom „S radosťou sa vráťme k Eucharistii!“.

Nóta pripomína, že „Omša svätenia olejov sa môže presunúť na iný, vhodnejší deň, ak je potrebné; je vhodné, ak sa zúčastní významnejšie zastúpenie duchovných pastierov, nositeľov ministérií a veriacich. Pre slávenia Kvetnej nedele, Zeleného štvrtku, Veľkého piatku a Veľkonočnej vigílie platia usmernenia z minulého roka.“

Kardinál Sarah a arcibiskup Roche v nóte povzbudzujú aj „k príprave vhodných pomôcok pre rodinnú a osobnú modlitbu, aj s využitím niektorých častí Liturgie hodín“. V závere ďakujú za pastoračnú prácu, ktorá je v tomto čase náročnejšia:

„Kongregácia úprimne ďakuje biskupom a biskupským konferenciám za ich pastoračné reagovanie na rýchlo sa meniacu situáciu v priebehu roka. Sme si vedomí, že urobené rozhodnutia nebolo pre duchovných pastierov a veriacich laikov vždy ľahké prijať. Každopádne vieme, že boli robené s cieľom zabezpečiť, aby sa posvätné tajomstvá slávili spôsobom čo možno najúčinnejším pre naše komunity, s ohľadom na spoločné dobro a verejné zdravie.“[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024