J. Babjak: Učitelia majú veľkú moc viesť mladú generáciu správnymi cestami

TK KBS, is pa, rp; pz | 12. 02. 2021 17:19Prešov 12. februára (TK KBS) Učitelia majú podľa prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ v rukách veľkú moc viesť mladú generáciu správnymi cestami. “Pomáhajte im nerezignovať, nestrácať nádej a ideály, odvahu, vieru v moc dobra, dôveru v Cirkev a hlavne vieru v Boha a jeho lásku, vieru v jeho neustálu prítomnosť v našom živote, aj v ťažkých situáciách, akou je táto pandémia,” vyzval v liste pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom škôl vladyka Babjak.

Arcibiskup Babjak si uvedomuje, akí silní musia učitelia byť, aby mohli posilňovať tých, ktorí sú im zverení. “Mojžiš sa narodil vo veľmi ťažkom období pre izraelský ľud, Božím riadením sa dostal k faraónovej dcére, tá si dala zavolať matku dieťaťa a povedala jej: „Vezmi tohto chlapca a odchovaj mi ho. Odmením ťa. Žena chlapca vzala a chovala ho. Keď chlapec odrástol, zaviedli ho k faraónovej dcére. Stal sa jej synom a ona mu dala meno Mojžiš...“ (Ex 2, 9 – 10) So svojou vlastnou matkou bol len pár rokov – možno dva, tri, kým ho dojčila, ale aké hlboké stopy musela táto výchova zanechať v jeho živote, keď ho to potom v dospelosti tiahlo k svojmu ľudu. Aká veľmi dôležitá je doslova každá chvíľa, ktorú venujete aj Vy učitelia deťom a mladým ľuďom, koľko dobra môžete vložiť nielen do ich mysle, ale aj do ich srdca, ako im Vaša námaha môže raz pomôcť, aby nestratili zo zreteľa to, kým sú a ako môžu byť užitoční svojmu ľudu,” zdôraznil.

Zároveň vladyka pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom škôl za všetko, čo robia pre deti a mládež, poďakoval, pretože je to veľmi dôležité pre ich život, ale aj pre Cirkev a našu spoločnosť. Konštatoval, že už je to takmer rok, čo vzdelávanie a formovanie detí a mladých ľudí prebieha, s malými prestávkami, vo výnimočnom režime. Nie je to podľa neho ľahké ani pre rodičov detí, ani pre ne samotné, ale ani pre učiteľov. “To, čo po celé mesiace dištančnej formy výučby robíte, je niečo výnimočné a hodné uznania. Bez Vašej námahy by tento čas zanechal na mladej generácii nenapraviteľné škody. Preto si nielen ja, ale verím, že aj rodiča a celá spoločnosť nesmierne vážime Váš nenahraditeľný prínos do života detí a mládeže, do života Vašich žiakov, nielen počas pandémie, ale v každom čase,” napísal v liste arcibiskup Babjak. Na záver vladyka učiteľov ubezpečil o svojich modlitbách.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021