Rada hierarchov gréckokatolíckej cirkvi dnes zasadala online

TK KBS,mp, rp; pz | 12. 02. 2021 16:45Bratislava 12. februára (TK KBS) Rada hierarchov gréckokatolíckej cirkvi dnes zasadala online. Išlo o tridsiate zasadanie Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku, ktoré sa však z dôvodu pandemických opatrení uskutočnilo formou online stretnutia. Zasadanie viedol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a spolu s ním boli online účastní vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor sede plena Košickej eparchie, vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha, vladyka Marián Andrej Pacák CSsR, emeritný biskup Eparchie pre Slovákov byzantského obradu v Kanade a ako hosť vladyka Ladislav Hučko, apoštolský exarcha z Prahy.

Po úvodnej modlitbe a krátkej meditácii nad slovami Svätého Otca Františka pokračoval program zasadania pracovnou časťou. Biskupi prijali jednotný postup v rámci jurisdikcie pri pastorácii rómskych veriacich. Zaoberali sa aj doterajšou pastoráciou kňazov počas pandémie koronavírusu a navzájom zdieľali rôzne inovatívne postupy, ktoré bude potrebné včleniť do pastorácie v tejto dobe.

Jednou z tém rokovania bolo aj sčítanie obyvateľstva, ktoré o niekoľko dní začne na Slovensku. V súvislosti s prebiehajúcim Rokom svätého Jozefa biskupi zhrnuli doterajšie aktivity a predostreli ďalšie návrhy ako ho sláviť a čo ponúknuť veriacim v prípade, že bude lockdown pokračovať aj naďalej. Taktiež do najbližších rokov sa zhodli na organizovaní metropolitných stretnutí rehoľníkov, ktoré sa budú konať každý druhý rok vždy vo februárovom termíne, keď sa slávi sviatok Stretnutia Pána.

Počas zasadania biskupi rokovali aj o nominovaní členov za miestnu cirkev pre pripravovanú konferenciu v Ríme, ktorú organizuje Kongregácia pre východné cirkvi pri príležitosti 25. výročia vydania Inštrukcie pre aplikáciu bohoslužobných predpisov CCEO a taktiež sa zaoberali aj uplatnením všeobecného enchiridionu odpustkov Katolíckej cirkvi v našom byzantskom obrade.

Výročnú správu z hospodárenia predniesol šéfredaktor metropolitného časopisu Slovo otec Juraj Gradoš. Časopis v tomto kalendárnom roku si udržal náklad z minulého roka, odber v elektronickej podobe dokonca stúpol, čo je v tejto pandemickej dobe pochopiteľné.

V závere zasadania biskupi odhlasovali termín najbližšieho rokovania Rady hierarchov a online stretnutie ukončili spoločnou modlitou.

Vznik Rady hierachov vyplynul z metropolitného usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v roku 2008. Metropolitovi vo výkone jeho moci pomáha práve Rada hierarchov, ktorá je zákonodarným zborom. Uskutočňuje sa na nej jeden z najdôležitejších znakov a symbolov východnej cirkevnej identity – princíp synodality. Okrem noriem spoločného a partikulárneho práva sa riadi aj štatútom, ktorý schválila Svätá stolica.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021