Rada pre rodinu KBS zasadala s vladykom Cyrilom Vasiľom online

TK KBS, rpr, vva, ml; pz | 10. 02. 2021 14:50Bratislava 10. januára (TK KBS) „Rodina v centre záujmu spoločnosti“ je názov hlavnej témy, ktorej sa na svojom pracovnom online zasadnutí v utorok venovala Rada Konferencie biskupov Slovenska pre rodinu. Osemnásti členovia rady, zástupcovia diecéz, eparchií, reholí a Fóra kresťanských inštitúcií prijali pozvanie predsedu, arcibiskupa Mons. Cyrila Vasiľa.

Cieľom hlavnej témy bolo poukázať na hodnotu rodiny pre spoločnosť a oboznámiť sa s aktuálnymi cestami podpory funkčnej rodiny zo strany spoločnosti.

V zamyslení k hlavnej téme Marek Iskra v historickom exkurze poukázal na ideológie 20. storočia, ktoré tak ovplyvnili štátnu politiku voči rodine, že rodinu zbavovali jej prirodzeného fungovania, čo zvrátilo nielen demografický vývoj a viedlo k rozpadu rodín, ale viedlo i k deštrukcii štátu. Ďalej poukázal na východiská a riešenia na základe sociálnej náuky Cirkvi a Charty práv rodiny, ktorú ponúkol Ján Pavol II. vo Familiaris consortio.

Hosťom bola generálna riaditeľka Sekcie rodinnej politiky Ministerstva práce, sociálnych veíci a rodiny SR Anna Verešová. Vo svojej prednáške a dialógu predstavila základné princípy rodinnej politiky štátu najmä v oblasti podpory funkčnej rodiny. Vysvetlila rozdiel medzi sociálnou pomocou a podporou funkčnej rodiny a konkrétne možnosti podpory prorodinných aktivít zameraných na starostlivosť o stabilitu rodiny, v oblasti manželských vzťahov, výchovy detí a mladých ľudí, starých rodičov, chorých členov rodiny i členov širšej rodiny. Ďalej predstavila konkrétne opatrenia, ktoré podporujú fungovanie a stabilitu rodín a pomôžu rodinám a ich členom v zložitých alebo krízových situáciách.

Členovia Rady pre rodinu ocenili smerovanie rodinnej politiky štátu a možnosti podpory prorodinných aktivít zo strany štátu a prijali pozvanie k možnej spolupráci.

V súvislosti s vyhlásením Roka sv. Jozefa sa rada zaoberala úlohou otca v rodine vychádzajúc z listu pápeža Františka Patris corde, ktorý predstavil Mons. Cyril Vasiľ. Ponúkol ho ako inšpiráciu pre postavenie otca v rodine a upriamil pozornosť na niektoré aspekty otcovstva ako sú: milujúci otec, otec nežnej lásky – úloha nežnosti, poslušný otec – vzor poslušnosti pre deti a najlepší výchovný prostriedok. Otcami sa nerodíme, ale stávame, platí to i pre otcov duchovných. Mons. Cyril Vasiľ zdôraznil, aby aj formy nábožnosti boli primerané mužskej mentalite a takto i prijímané.

V ďalšom bloku sa Rada pre rodinu venovala Roku Rodiny Amoris laetitia a návrhmi konkrétnych aktivít, podujatí, katechéz pre rodiny. Fórum kresťanských inštitúcií informovalo o príprave Dňa rodiny 2021, ktorý bude pravdepodobne prebiehať v on-line priestore a ktorý chce vyzdvihnúť rolu otca v rodine.

Zástupcovia diecéz, eparchií a reholí sa navzájom povzbudili a inšpirovali v bloku zdieľania o rozmanitej pastoračnej službe manželom a rodinám, v príprave na manželstvo, v duchovnej službe rozvedeným, rodinám s chorými deťmi, v telefonickom poradenstve osamelým počas pandémie, službe v krízových centrách, ale i vo formácii a vzdelávaní tých, ktorí rodine slúžia, informovala Rada KBS pre rodinu.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021