Zomrel laický aktivista Stanislav Trnovec z Klubu mnohodetných rodín

TK KBS, pko, mdo, fzi, ml; pz | 10. 02. 2021 11:12Bratislava 10. januára (TK KBS) Zomrel laický aktivista Stanislav Trnovec z Klubu mnohodetných rodín. Online zádušnú svätú omšu bude možné sledovať v piatok 12. februára 2021 o 19:00 na facebookovej stránke Baziliky v Marianke. Prinášame spomienku podpredsedu Fóra kresťanských inštitúcii Pavla Kosseya a kondolenciu predsedníčky Fóra života Marcely Dobešovej.

- - - - - -

Stano Trnovec - Nebeský Otec si povolal k sebe ďalšieho významného laického aktivistu

8. februára 2021 nás opustil Ing. Stanislav Trnovec, CSc., SE, statočný a priamy človek, dlhoročný, neprehliadnuteľný, obetavý kresťan a aktivista - predovšetkým za dobro mnohodetných rodín. Stano mal s manželkou Jankou 11 detí, ktoré spolu vzorne vychovali. No popri starostlivosti o vlastnú rodinu, Stanovi vždy ležalo na srdci aj bonum comune – spoločné dobro v rámci širokej spoločnosti. Za zdravý vývoj spoločnosti neúnavne pracoval a sa obetoval. Fórum kresťanských inštitúcií mu ďakuje za všetok jeho konštruktívny prínos v práci laikov v mnohých oblastiach a súčasne si uvedomuje, koľko v ňom stráca.

Nie je ľahké postihnúť všetky jeho široké aktivity na rôznych poliach. Určite sa nedajú prehliadnuť jeho aktivity hneď po Nežnej revolúcii pri znovu zakladaní cirkevných škôl. Najdlhodobejšie sa však venoval zlepšovaniu podmienok života rodín, osobitne tých s viacerými deťmi. Založil a doživotne viedol Klub mnohodetných rodín. Bol známy a obľúbený aj ako aktivista v medzinárodnom prostredí, najmä FAFCE (Federation of Catholic Family Associations in Europe – Federácia katolíckych rodinných združení v Európe), COFACE (Confederation of Family Organisations in the European Union – Konfederácia rodinných organizácií v EU), European Sunday Alliance (Európska aliancia za nedeľu).

Bol otvoreným človekom, kresťanom dialógu, snažil sa viesť dialóg aj s ľuďmi úplne iného svetonázorového zamerania. Aj v tomto kontexte možno vnímať jeho odvážnu a veľmi záslužnú angažovanosť v rámci Rady vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny, najmä v oblasti rodovej rovnosti. Rozmýšľal koncepčne a snažil sa aj do zákonodarstva zaviesť hlbšie pohľady, ktoré budú lepšie odzrkadľovať napr. to, čo spoločnosti prináša neviditeľná domáca práca žien alebo harmonický život rodín.

Milý Stano, Tvoj život bol do posledných chvíľ naplnený záujmom o druhých, o dobro celej spoločnosti. Pôsobil si omnoho mladším dojmom, ako bol Tvojej biologický vek. Napriek svojim zdravotným ťažkostiam - svoj pozemský beh si skončil nečakane. Nech Ti je sám dobrotivý Pán odmenou za všetky Tvoje pozemské námahy, nech Ti dá večný a radostný odpočinok! Pomáhaj nám i naďalej v práci za spoločné dobro – teraz už svojím orodovaním zhora!

-

FKI / Pavol Kossey

- - - - - -

Je nám nesmierne ľúto, že nás dnes ráno opustil náš drahý Stanko Trnovec z Klubu mnohodetných rodín. Stanko bol členom Fóra života, spoločenským aktivistom, angažoval sa vo výbore pre rodovú rovnosť, hľadel na práva mnohodetných rodín a na spoločnosť, v ktorej bude vyrastať ďalšia generácia. "Dúfam, že sa mu podarilo odovzdať štafetu Klubu mnohodetných rodín. Nech mu Pán odplatí všetko, čo urobil v advokácii rodiny. Išiel s kožou na trh. Často ostal sám a nepochopený..." spomína Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života.

Pozostalej rodine, priateľom a všetkým blízkym vyjadruje Fórum života úprimnú sústrasť.

-

Facebook Fórum života

- - - - -

Parte, Stanislav Trnovec[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021