Spoločenstvo rodín začína pripravovať televíznu reláciu pre rodiny z obývačky

TK KBS, rp; pz | 04. 02. 2021 10:27Košice 4. februára (TK KBS) Spoločenstvo SKALA už takmer desaťročie ponúka svojim členom aktivity podporujúce manželskú spiritualitu a rodinný život s Bohom. Ako povedal pre Tlačovú kanceláriu Konferencie biskupov Slovenska líder spoločenstva Peter Horváth, v čase pandemickej situácie, kedy nám nie je umožnené stretávať sa, hľadali lídri spoločenstva cestu, ako sa k rodinám priblížiť, ako ich povzbudiť, ako im sprostredkovať Kristovu Dobrú zvesť.

Našli niekoľko spôsobov od počiatočných, ktorými boli online prenosy Eucharistickej pobožnosti, online Stretko z domu do domu! s príhovormi Petra Horvátha a jeho manželky Silvie na témy manželstva a rodiny, Rozjímanie nad Božím slovom (Peter Labanič) cez ďalšie výzvy na Facebooku (napr. 150 Žalmov proti pandémii, Čo ti dal koronačas? a iné).

Takto pomaly, ale isto dozrievala v srdci lídra spoločenstva, gréckokatolíckeho kňaza, Petra Horvátha myšlienka prijať pozvanie cez online priestor do obývačiek nielen členov spoločenstva SKALA. „Dozrel čas a táto idea nadobudla reálnu podobu v prvom, pilotnom vydaní relácie, ktorej téma bola: Je manželstvo prežitok? Úlohy moderátora sa ujal gréckokatolícky kňaz Michal Hospodár a bola vysielaná v TV Zemplín,“ uviedol Horváth.

Na základe toho dostala relácia názov Obývačka s podnázvom O rodine pre rodinu. „Do relácie, zatiaľ v mesačných intervaloch, budú pozývané prioritne bežné rodiny, ktoré svoj život postavili na kresťanských princípoch, s Bohom zdolávajú každodenné menej vážne i ťažšie problémy, ale tiež osobnosti cirkevného a spoločenského života so zámerom prioritne poukázať na dôležitosť rodiny v dnešnej dobe, podeliť sa o vlastné skúsenosti z rodinného života a podporiť všetkých, ktorí túžia dať prioritné miesto vo svojich rodinách Bohu,“ povedal Peter Horváth.

Tí, ktorí prejavia záujem aktívne sa zapojiť do prípravy relácie vysielanej na TV Zemplín budú mať možnosť položiť avizovaným hosťom otázky. Réžiu, strih a kameru si zobral na starosť Vladimír Seman, moderátormi budú Peter Horváth s manželkou Silviou. Ako prvý prijal pozvanie do relácie arcibiskup Cyril Vasiľ, ktorý bol pred rokom menovaný za apoštolského administrátora Košickej eparchie „sede plena“. Predtým 11 rokov pôsobil ako tajomník sekretára Kongregácie pre východné cirkvi a je známy i svojim pôsobením medzi skautami. Je autorom viacerých kníh a článkov a spolupracuje tiež s Vatikánskym rozhlasom. Jeho biskupské motto Parati semper (Vždy pripravení) ho teda priam predurčuje k výzvam akou bolo pozvanie i do tejto relácie.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024