Netypická Ekumenická bohoslužba za jednotu kresťanov v Košiciach

TK KBS, dfe, ako, ml; pz | 03. 02. 2021 13:33Košice 3. februára (TK KBS) Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice slávilo v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 27. ekumenickú bohoslužbu s hlavnou myšlienkou: „Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia“ (Jn 15,5-9). Predlohu aj tohto roku poskytli Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví. V dôsledku pandemických opatrení slávenie prenosom online bolo v nedeľu a rodina účastníkov bohoslužieb sa rozšírila z Košíc na celé Slovensko, i do viacerých štátov Európy.

V úvode bohoslužby zaznela ozvena motta: „Ježiš nás neúnavne čaká a dúfa, že spojení s nim v láske budeme prinášať veľa ovocia, ktoré všetkým prinesie život. Keď sme konfrontovaní s odlišnosťou druhého, hrozí, že sa stiahneme do seba a budeme vidieť len to, čo nás rozdeľuje. Aj pandémia skrýva nebezpečenstvo uzatvorenia sa, prílišnej kritiky a negativizmu. No započúvajme sa, ako Božie slovo pozýva kresťanov zostať v jeho láske a prinášať veľa ovocia. Prijať a šíriť lásku a z nej prijať pokoj a porozumenie. Pri tejto bohoslužbe chceme ju čerpať nielen pre naše medzi konfesionálne vzťahy, ale i pre spoločnosť, napadnutú vírusom netolerancie a rozbrojov.“

Hlavným kazateľom bol evanjelický biskup východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. Peter Mihoč, ktorý vo svojom príhovore predniesol cenné Ježišove slová ako odkaz do dnešných dní. K hudobnej stránke prispeli Košickí organisti – spevom žalmu brat Viliam Gurbaľ a inštrumentálnou hudbou František Beer.

Na záver bohoslužby býva voľný priestor na oznamy, ktoré tlmočil moderátor spoločenstva Dušan Havrila a po nich vyzval aj vzácnych účastníkov predniesť spoločenstvu pozdrav. V mene Mesta Košice i za neho vyjadrili vďačnosť a potešenie z účasti pán primátor Jaroslav Poláček a námestníčka primátora mesta Košice Lucia Gurbáľová.

Svojim vzácnym bratským pozdravom prispel aj hosť z Ukrajiny pán János Héder, sekretár Duchovnej rady cirkví na Zakarpatí, ktorý pridal i srdečné požehnanie a tiež vyjadril radosť nad už viacročnou spoluprácou s Ekumenickým spoločenstvom cirkví v Košiciach.

Priebeh odvysielanej ekumenickej bohoslužby možno sledovať TU alebo TU.

Okrem záznamu bohoslužby je tam i plné znenie príhovoru hlavného kazateľa brata biskupa Petra Mihoča. V závere bohoslužby je ponúknutý prehľad obrazov zo života Ekumenického spoločenstva v Košiciach a zo spolupráce s Ekumenou na Zakarpatí.

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice vzniklo v roku 1994. Tvoria ho: Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Československá cirkev husitská, Evanjelická cirkev a. v., Gréckokatolícka cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Rímskokatolícka cirkev a Teologická fakulta Katolíckej univerzity.

Špecifikom tohto spoločenstva je Židovská náboženská obec, ktorá sa od vzniku ES zúčastňovala na jeho aktivitách. ES má od roku 2000 samostatnú právnu subjektivitu. Súčasným moderátorom je Dušan Havrila, farár Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. v Košiciach a zástupcom moderátora je doc. Radoslav Lojan, dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach.

TK KBS informovali Dáša Fedorková a Anton Konečný[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023