Nitrianska diecéza bude mať nového pomocného biskupa, je ním Peter Beňo

TK KBS, kbs, nun, ml; pz | 29. 01. 2021 12:00Bratislava/Nitra 29. januára (TK KBS) Pápež František menoval nového pomocného biskupa Nitrianskej diecézy. Stal sa ním Peter Beňo, doterajší farár a rektor Diecéznej svätyne svätých Andreja-Svorada a Beňadika v Skalke nad Váhom. Zároveň bol menovaný za titulárneho biskupa Amudarského.

Menovanie nového biskupa je výrazom pastierskej starostlivosti Svätého Otca o dobro veriacich ľudí na Slovensku, aby mu nechýbali dobrí duchovní pastieri, ktorí budú napĺňať poslanie Cirkvi - sprevádzať Boží ľud po ceste k večnému životu. Zároveň je výzvou pre všetkých ľudí, aby novomenovaného biskupa sprevádzali svojimi modlitbami a obetami.

Životopis

Peter Beňo sa narodil 2. 9. 1972 v Bánovciach nad Bebravou rodičom Jánovi a Anne. Spolu s mladšou sestrou vyrastal v obci Prusy, ktorá je súčasťou Bánovskej farnosti, v rodine, kde viera bola prirodzenou súčasťou každodenného života. Rodičom vďačí za ľudskú i kresťanskú výchovu.

Základnú školu navštevoval najskôr v rodnej obci, a potom v Bánovciach nad Bebravou. Po maturite na Bánovskom gymnáziu v roku 1990 vstúpil do novootvoreného kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Kňazskú vysviacku prijal z rúk Jána Chryzostoma kardinála Korca 14. 9. 1996.

Postupne pôsobil na viacerých miestach - ako kaplán v Púchove (1996 - 1997), administrátor farnosti Nesluša (1997 - 2002), prefekt Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a zároveň poverený pastoráciou povolaní (2002-2008), asistent TI Nitra (2002 - 2004), asistent TI Nitra (2004 - 2008), farár v Soblahove (2008 - 2014), farár v Skalke nad Váhom (od roku 2014), ako rektor Diecéznej svätyne svätých Andreja-Svorada a Beňadika (2016), ako dekan Trenčianskeho dekanátu (2018).

Pápež František ho 29. januára 2021 vymenoval za nitrianskeho pomocného biskupa.

Plynule hovorí po nemecky a rusky.

---

TK KBS prináša jeho prvú reakciu po oznámení o menovaní.

„V prvom rade chcem povedať, že toto menovanie bolo pre mňa veľkým a nečakaným prekvapením, až zaskočením. Priznám sa, neočakával som v tomto období v mojom živote nejakú zásadnú zmenu, nieto ešte takúto radikálnu. Vždy som mal a mám pred službou biskupa hlboký rešpekt a úctu, preto som si nepomyslel, že sám by som raz mohol byť biskupom.

Zároveň však chcem prejaviť svoju vďačnosť Pánu Bohu ako aj Svätému Otcovi Františkovi za dôveru, ktorej sa mi dostalo. Prijímam toto pozvanie do služby biskupa ako prejav tajomnej Božej vôle. Viem, že to už nie je o naplnení mojej osobnej túžby, ako tomu bolo pred kňazskou vysviackou, ale o slobodnom prijatí kríža po zvyšok môjho života.

Nie som človek výnimočný ani dokonalý, som slabý a hriešny, z čoho plynú moje obavy pred týmto úradom. Ale mám aj vieru v Božiu blízkosť, a preto tak ako už mnohokrát vo svojom živote, aj teraz sa vkladám do Jeho rúk, v dôvere, že keď ma povoláva do tejto služby, dá mi aj dostatok milostí, aby som ju konal čo najlepšie.

V mladosti som spoznal Božiu lásku, preto som sa chcel stať kňazom, aby som ju mohol ohlasovať. Od začiatku kňazstva som sa učil slúžiť Bohu a ľuďom v láske, pokore a pravde. Chcem sa o to usilovať aj ako biskup.

Budem pomocným biskupom Nitrianskej diecézy a som rád, že môžem najlepšie ako viem pomáhať otcovi biskupovi Viliamovi v jeho pastierskej starostlivosti o našu miestnu Cirkev. A vás všetkých prosím o modlitby, aby moja služba biskupa bola Pánu Bohu na česť a slávu, vám na dobro a posvätenie a aby som v nej zostal verný a horlivý až do smrti.

Verím, že aj v našich svätých pustovníkoch Andrejovi-Svoradovi a Beňadikovi budem mať v nebi mocných pomocníkov. Nech vás i mňa dobrotivý Boh zahŕňa svojím požehnaním!"

---

K správe bolo vydané AUDIO[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022