Arcibiskup Zvolenský: Zoberme počas pandémie každý deň do rúk Sväté písmo

TK KBS, szv, ml; pz | 19. 01. 2021 16:02Bratislava 19. januára (TK KBS) Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský myslí v modlitbe na všetkých ľudí, ktorí v týchto „náročných časoch" zažívajú trápenie a pocit neistoty. "Na začiatku Nového roka sme prosili o Božie požehnanie. Symbolicky na diaľku i ja požehnávam druhých a prosím o to isté," povedal TK KBS. „Požehnávajme a buďme pre druhých požehnaním v čase pandémie. Prihlásme sa k Ježišovi, jeho Matke Panne Márii a Jozefovi. Otvorme sa pre ich milosti a požehnanie," uviedol.

Arcibiskup Zvolenský pripomína, že všetci máme poslanie, aby sme sa - každý podľa svojich možností - zapojili do pôstu a modlitby. "V nedeľu nás čaká Nedeľa Božieho Slova. Je podnetom pre nás, aby sme uvažovali o slovách, ktoré nám predkladá Písmo a samotný Kristus. Povzbudzujem všetkých, aby sme si v čase pandémie našli čas každý deň zobrať do rúk Sväté písmo. Čerpajme z neho, ako z prameňa, aby sme vedeli, ako máme obstáť v dnešnej skúške pandémie. Majme v ňom útechu. Majme útechu v Kristovi," povedal predseda KBS.

„Hoci sme teraz ohrození vírusom a dôsledkami, ktoré z toho vyplývajú, majme nádej, že to raz skončí," pokračoval arcibiskup Zvolenský. „Dbajme na svoj osobný duchovný život. Vieme zo skúsenosti, že čas venovaný vnímaniu Božej blízkosti sa stáva pre nás časom, ktorý prináša pokoj do nášho vnútra. A to vytvára predpoklad, aby sme mohli byť svedkami pokoja, ktorý dáva náš Pán," napísal aj v osobitnom liste pre kňazov, ktorých pozval, aby mali sa modlili a sprítomňovali obetu nášho Pána za všetkých. „V tomto sme pre spoločenstvo nenahraditeľní, to je naša nenahraditeľná služba," uviedol.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021