Nový biskup diecézy Greensburg v štáte Pensylvánia má slovenský pôvod

TK KBS, dgr, ml; pz | 19. 01. 2021 13:11USA 19. januára (TK KBS) Diecéza Greensburg v štáte Pennsylvánia v Spojených štátoch amerických má nového biskupa. Do funkcie ho ešte v decembri vymenoval pápež František. Stal sa ním Mons. Larry J. Kulick, ktorý má slovenský pôvod. Korene novovymenovaného biskupa siahajú po otcovi do Novej Bystrice a po matke do Starej Bystrice na Kysuce. Mons. Kulick ovláda aj slovenský jazyk, ktorý ho naučili jeho starí rodičia.

Biskupská konsekrácia a uvedenie do úradu Mons. Larry J. Kulicka JCL ako šiesteho biskupa diecézy Greensburg bude vo štvrtok 11. februára o 14:00 v Katedrále Najsvätejšej sviatosti (Blessed Sacrament Cathedral). Z dôvodu protiepidemických opatrení a pre ochranu verejného zdravia bude účasť na slávnosti veľmi obmedzená a určená len pre pozvaných hostí.

Celé diecézne spoločenstvo je však pozvané, aby sa duchovne spojilo a sledovalo slávnosť prostredníctvom online prenosu na webovej stránke diecézy (dioceseofgreensburg.org) a na kanáli Youtube. Konsekračnú omšu bude vysielať aj televízia EWTN (Eternal Word Television Network).

Hlavným svätiteľom bude arcibiskup metropolita z Filadelfie, Mons. Nelson Jesus Pérez; spolusvätiteľmi budú biskupi Mons. Edward Charles Malesic, biskup Clevelandu a Mons. Lawrence Eugene Brandt, emeritný biskup Greensburgu. Na slávnosti sa zúčastní aj apoštolský nuncius v USA, arcibiskup Christophe Pierre, ktorý predstaví menovaniu bulu.

V predvečer svätení, bude v katedrále modlitbová vigília.

-

Biskup-nominant pochádza z Leechburgu a je prvým kňazom pochádzajúcim z diecézy, ktorý sa stáva jej biskupom. Za biskupa ho vymenoval pápež František 18. decembra 2020. Pred svojím menovaním pôsobil ako diecézny administrátor, lebo predchádzajúci biskup Mons. Malesic bol ustanovený za biskupa diecézy Cleveland v septembri r. 2020.

„Chcel by som poďakovať Svätému Otcovi za dôveru, že ma vymenoval za biskupa diecézy Greensburg. Región západnej Pennsylvánie bol vždy mojím domovom. Cítim sa poctený, že môžem vykonávať svoju biskupskú službu v diecéze, kde som sa narodil, kde som vyrastal, študoval, bol vysvätený a pôsobím celý svoj život," uviedol novovymenovaný biskup Kulick.

„Dve črty, ktoré charakterizujú obyvateľov západnej Pennsylvánie a ktoré boli rozhodujúce aj pri mojej výchove a formácii sú silná viera a silná pracovná morálka. Keď začínam svoju biskupskú službu, viem, že nás čaká ešte veľa práce pri starostlivosti o našu spoločenstvo viery v postpandemickom svete. Verím, že keď budeme navzájom spolupracovať, môže Cirkev a jej členovia i naďalej pomáhať tým, ktorí sú v duchovnej či fyzickej núdzi“, dodáva Mons. Kulick.

Biskup-nominant Kulick, cirkevný právnik, si je vedomý, že pandémia COVID-19 výrazne ovplyvnila všetky formy spravovania. Nevyhnutná je podľa neho transparentná komunikácia s farníkmi. Vlani na jeseň preto nariadil všetkým farnostiam v diecéze Greensburg, aby po prvýkrát v dejinách diecézy zverejnili výročné správy svojho hospodárenia. Tieto výročné správy, zverejnené minulý mesiac, podrobne opisovali vplyv ochorenia COVID-19 na každú farnosť, ale tiež zdokumentovali aktivity a úsilie jednotlivých farností smerom k ľuďom v núdzi v čase pandémie.

-

Životopis biskupa-nominanta

Biskup-nominant sa narodil 24. februára 1966 rodičom Larrymu a Myrne Dolores Coleman Kulick. Vyrastal v Leechburgu, kde bol farníkom bývalej farnosti sv. Marty.

Po absolvovaní strednej školy v r. 1984 (St. Joseph High School, Natrona Heights), študoval filozofiu na Saint Vincent College a v roku 1988 dosiahol titul bakalár a neskôr titul magister v odbore systematická teológia (1991). Za kňaza bol vysvätený 16. mája 1992 biskupom Mons. Anthony G. Boscom v Katedrále Najsvätejšej sviatosti v Greensburgu.

V roku 2012 získal licenciát z kánonického práva na Katolíckej univerzity Ameriky vo Washingtone, D.C.

Po svojej vysviacke pôsobil ako farský vikár-kaplán vo farnosti pri Katedrále Najsvätejšej sviatosti (1992-1995) a vo Farnosti Nepoškvrneného počatia v Irwine (1995-1997). Ako farár pôsobil vo Farnosti Dobrého pastiera v Kente (1997-2002), vo Farnosti sv. Jozefa v New Kensingtone (2002-2008) a vo Farnosti sv. Jakuba v New Alexandria (2012-doteraz).

V rámci diecézy bol poverený viacerými službami: poradca pre kňazské povolania (1999-2004); zodpovedný za kňazské a duchovné povolania (2004-2012), zodpovedný za trvalý diakonát (2012); biskupský ceremonár (2010-2012) a kancelár (2012-2013).

V roku 2012 ho biskup Lawrence E. Brandt vymenoval za generálneho vikára a moderátora kúrie; ako generálny vikár pokračoval v úrade aj pri nasledujúcom biskupovi Mons. Edward C. Malesicovi od r. 2015.

Deň po tom, čo bol biskup Malesic vymenovaný za biskupa v Clevelande, bol L. Kulick zvolený zborom konzultorov za diecézneho administrátora diecézy Greensburg. Aktívny je v mnohých slovenských kultúrnych a iných organizáciách na miestnej i národnej úrovni. Je doživotným členom Prvého katolíckeho slovenského zväzu a viac ako 25 rokov pôsobil ako kaplán v okrese George Onda.

-

Zdroj: Diecéza Greensburg / Preložil: Stanislav Gábor[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022