Cirkev v Rakúsku zverejnila štatistiky

TK KBS, kap, sg, rp; pz | 19. 01. 2021 11:31Rakúsko 19. januára (TK KBS) Počet ľudí, ktorí odišli z Katolíckej cirkvi v Rakúsku sa v roku 2020 v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížil. Zároveň minulý rok mierne klesol počet katolíkov v Rakúsku, je však naďalej stabilný. Vyplýva to zo štatistík, ktoré 13. januára zverejnili rakúske diecézy. Podľa nich bolo k 31. decembru 2020 v Rakúsku 4,91 milióna katolíkov. V roku 2019 tu žilo 4,98 milióna katolíkov. To zodpovedá poklesu asi o 1,5 percenta. V stredu 13. januára boli zverejnené aj oficiálne cirkevné štatistiky za rok 2019.

Počet ľudí, ktorí opustili Cirkev sa v roku 2020 v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížil o 13,7 percenta. V roku 2020 opustilo Katolícku cirkev v Rakúsku 58 535 ľudí. Podľa oficiálnych štatistík ich v roku 2019 bolo 67 794. Všetky rakúske diecézy hlásili pokles počtu odchádzajúcich osôb. K 31. decembru 2020 bolo okrem toho naspäť do Cirkvi prijatých alebo novoprijatých 3 807 ľudí. V roku 2020 napokon neuplatnilo svoje právo na vystúpenie 461 osôb. Myslia sa tým tí, ktorí pôvodne deklarovali, že chcú vystúpiť, ale po kontaktovaní zástupcami Cirkvi tento svoj krok napokon v priebehu troch mesiacov neuskutočnili.

Menej účastníkov omší, viac prvých svätých prijímaní

Okrem toho boli tiež zverejnené kľúčové pastoračné údaje za rok 2019. Z nich sa ukazuje, že vo farnostiach a cirkevných inštitúciách stále prevláda intenzívny náboženský život. Celkový počet prvých svätých prijímaní sa v porovnaní s rokom 2018 mierne zvýšil (2019: 48 405; 2018: 48 072). Pokiaľ ide o počet sobášov (2019: 9 842; 2018: 11 155) a birmovaní (2019: 42 861; 2018: 45 946), oficiálne štatistiky za rok 2019 ukazujú v porovnaní s predchádzajúcim rokom určitý pokles. Počet cirkevných pohrebov v roku 2019 bol 51 334, v roku 2018 to bolo 52 484. Ďalej boli zverejnené aj údaje o tom, koľko osôb sa zúčastňuje na nedeľných bohoslužbách. Zatiaľ čo v roku 2019 bolo počas takzvaných „sčítacích nedieľ“ napočítaných od 497 000 do 533 000 účastníkov omší, v roku 2018 to oscilovalo medzi 502 000 až 554 000 osôb.

Za rok 2020 ešte nie sú k dispozícii žiadne oficiálne údaje z Rakúskej biskupskej konferencie. Je jasné, že už teraz sa dá povedať, že počty krstov, birmovaní, prvých svätých prijímaní a sobášov sa pravdepodobne kvôli korone znížili, pretože mnohé slávenia sa museli odložiť.

Kňazi, diakoni, rehoľníci

Počet kňazov sa v porovnaní s rokom 2018 mierne znížil a v roku 2019 dosiahol 3 689 kňazov. Celkovo zostáva počet kňazov v ostatných rokoch relatívne stabilný. Stabilný je aj počet trvalých diakonov. Štatistiky za rok 2019 udávajú 744 trvalých diakonov. Počet rehoľníkov (mužov) v Rakúsku (rehoľných bratov a rehoľných kňazov) klesá (2019: 1 753, 2018: 1 814). Pokiaľ ide o rehoľné sestry, oficiálne štatistiky za rok 2019 vykazujú, že v Rakúsku je 3 359 rehoľných sestier. Počet rehoľníčok v Rakúsku už roky nepretržite mierne klesá (2018: 3 453).

Agentúra „Kathpress“ po druhýkrát dostala údaje aj o laikoch, ktorí sú v jednotlivých diecézach poverení pastoráciou na plný úväzok. Patria sem napríklad pastoračné asistentky a asistenti, vedúci komunít alebo tiež spolupracovníčky a spolupracovníci v špecifických odborných oblastiach, ako je napríklad pastorácia v nemocnici. V celom Rakúsku je 1 455 žien a mužov aktívne činných v pastoračnej službe Cirkvi. Tieto čísla sa týkajú roku 2020. V porovnaní s rokom 2019 možno zaznamenať mierny nárast (2019: 1 436). V jednotlivých špecifických oblastiach je zreteľná väčšina žien.

Sieť farností v Rakúsku je stále veľmi stabilná: Štatistiky za rok 2019 ukazujú celkovo 4 291 farností a iných cirkevných pastoračných miest.

Príspevok na Cirkev je chrbtovou kosťou financovania Cirkvi

Katolícke diecézy v Rakúsku zaznamenali mierne zvýšenie cirkevných príspevkov (cirkevných daní) za rok 2019 a celkovo takmer vyrovnanú bilanciu. Vyplýva to z celorakúskej výročnej správy o hospodárení cirkví, ktorá bola zverejnená v stredu 13. januára. Väčšina príjmov diecéz pochádza z cirkevných príspevkov. V roku 2019 to bolo takmer 481 miliónov euro (75 percent z celkových príjmov), v roku 2018 predstavovali cirkevné príspevky okolo 474 miliónov eur. Dve tretiny rozpočtu slúžia na zabezpečenie základných cirkevných štruktúr a pastoráciu. Podľa výročnej správy bolo na farnosti a pastoračné úlohy vynaložených viac ako 412 miliónov eur, čo zodpovedá asi 64 percentám celkových výdavkov.

Oficiálna cirkevná štatistika za rok 2019 je zverejnená na: www.katholisch.at/statistik.

Čísla a fakty o financovaní Katolíckej cirkvi v Rakúsku: https://kirchenfinanzierung.katholisch.at/kirchenfinanzen

Zdroj: Kathpress / prel. -sg-[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021