500 rokov od Lutherovej exkomunikácie: v Ríme bude podujatie zmierenia

TK KBS, KAP, sg, rp; pz | 12. 01. 2021 16:29Rím 12. januára (KAP) Svetová luteránska federácia (Der Lutherische Weltbund, skr. LWB) a Pápežská rada pre jednotu kresťanov usporiadajú v júni tv Ríme spoločnú bohoslužbu zmierenia, ktorú povedú generálny sekretár LWB Martin Junge a predseda pápežskej rady pre jednotu kresťanov kardinál Kurt Koch. Informuje o tom talianska evanjelická tlačová služba „riforma.it“. Bohoslužba naplánovaná na 25. júna v Ríme pri príležitosti 500. výročia exkomunikácie Martina Luthera bulou pápeža Leva X. „Decet Romanum Pontificem“ (3. januára 1521) je ponímaná ako znak prekonania obdobia konfliktu, uvádza portál „riforma.it“.

„V duchu záväzku pokračovať v úsilí a kráčať od konfliktu k priateľstvu sa bude spoločné podujatie sústrediť na hlavný ekumenický vývoj v nedávnej dobe. Podujatie má načrtnúť, ako cesta ekumenizmu umožnila za posledných niekoľko desaťročí vrátiť sa k tomuto bolestnému okamihu dejín, no zároveň nájsť otvorenosť pre dar jednoty, za ktorú sa luteráni a katolíci naďalej modlia a na ktorej pracujú,“ zdôrazňujú generálny sekretár K. Junge a kardinál Koch.

Dňa 3. januára 1521 vydal pápež Lev X. bulu „Decet Romanum Pontificem“, ktorá zakázala spisy a myšlienky nemeckého augustiniánskeho mnícha. S bulou boja spojená aj exkomunikácia Marina Luthera. Ten istý pápež – vlastným menom Giovanni de Medici, syn Lorenza Veľkolepého – rok predtým 15. júna vydal bulu („Exsurge Domine“), ktorou žiadal Luthera, aby odvolal svoje tézy. Šesť mesiacov neskôr, 10. decembra 1520, reformátor verejne spálil kópiu buly na námestí vo Wittenbergu. Preto potom o tri týždne došlo k exkomunikácii a skutočnému začiatku protestantskej schizmy. V apríli 1521 Ríšsky snem, ktorý zasadal vo Wormse za vlády cisára Karla V. žiadal Luthera, aby odvolal svoje učenie, ale on to odmietol. Preto nasledovalo cisárovo odsúdenie a označenie Luthera za „nepriateľa kresťanstva“.

Veľké podujatia budú aj v Nemecku

Okrúhle výročie zasadania Ríšskeho snemu vo Wormse je v Nemecku príležitosťou na konanie viacerých významných podujatí v priebehu roku 2021. Budú totiž pripomienkou na príznačné vystúpenie Luthera v Ríšskom sneme v porýnsko-falckom meste Nibelungs. Vystúpenie reformátora pred Ríšskym snem vo Wormse vyvrcholilo vyhlásením: „Tu stojím. Inak nemôžem. Amen“. Mesto Worms a Evanjelická cirkev v Hesensku a Násavsku (EKHN) si to chcú pripomenúť rozsiahlym programom podujatí.

Podujatia na tému „Luther vo Wormse 2021“ začínajú výstavou „Tu stojím. Svedomie a protest – 1521 až 2021“ a pokračujú multimediálnymi predstaveniami, počnúc od divadiel po bohoslužby, prednášky a koncerty. Ak to pandémia umožní, na 18. apríla je naplánovaná slávnostná bohoslužba s predsedom Rady Evanjelickej cirkvi v Nemecku (EKD) Heinrichom Bedfordom-Strohmom a predsedom Nemeckej biskupskej konferencie Mons. Georgom Bätzingom.

Pri rôznych príležitostiach sa vzhľadom na 500. výročie odsúdenia reformátora diskutovalo o tom, či nie je čas formálne zrušiť exkomunikáciu. Jeho smrťou v roku 1546 sa Lutherovo vylúčenie zo spoločenstva veriacich stalo právne neplatným.

Katolícka teologička z Tübingenu, Johanna Rahnerová, považuje formálne stiahnutie Lutherovej exkomunikácie za dôležitý „ekumenický znak“. „Umožnilo by to Katolíckej cirkvi vyjadriť to, že si dnes váži protestantov,“ uviedla pre internetový portál katholisch.de.

Plánuje sa spoločné vyhlásenie

Predseda pápežskej rady kardinál Koch informoval, že pri príležitosti exkomunikácie Martina Luthera pred 500 rokmi Vatikán a Svetová luteránska federácia zverejnia „spoločné vyhlásenie“. Exkomunikácia M. Luthera je „stále bolestivou ranou v dejinách rozdelenia katolíkov a luteránov,“ uviedol Koch na portáli Vatican News.

Svetový luteránky zväz a Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov sa snažia riešiť dôležité otázky spojené s exkomunikáciou z ekumenického hľadiska. Touto úlohou je dlhodobo poverená skupina odborníkov. Kardinál dúfa, že „v dohľadnej budúcnosti“ sa dočkáme zverejnenia výsledku. Cieľom je pokračovať „na ceste zmierenia pod vedením evanjelia“.

Zdroj: Kathpress / prel. -sg-[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021