V Kežmarku ponúkli farníkom brožúru s modlitbami a obraz sv. Jozefa

TK KBS, ft, ml; pz | 10. 01. 2021 08:05Kežmarok 10. januára (RV) Svätý Otec František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa, ktorý potrvá do 8. decembra 2021. Pri tejto príležitosti vo farnosti Kežmarok tamojší kňazi ponúkajú do každej domácnosti brožúru s rôznymi modlitbami a obraz sv. Jozefa. V brožúre sa nachádza aj výber z listu pápeža Františka, ktorým vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa, podmienky získania úplných odpustkov a biblický pohľad na osobu sv. Jozefa, ktorý pripravil kežmarský farár a dekan František Trstenský. Cieľom pastoračnej aktivity je povzbudiť veriacich, zvlášť manželov a otcov, aby sa spoločne v rodinách modlievali k svätému pestúnovi.

„Bolo bežné, že v židovstve mal otec na starosti náboženskú formáciu syna. Môžeme si teda predstaviť, ako Jozef učil Ježiša prvé modlitby, rozprával mu príbehy vlastného národa, učil ho sláviť náboženské sviatky a vysvetľoval Božie prikázania. Každú sobotu kráčali uličkami Nazareta do tamojšej synagógy. Želám všetkým otcom, aby podľa vzoru svätého Jozefa aj oni spolu so svojimi manželkami odovzdávali deťom hlbokú vieru a zbožnosť a učili ich pracovitosti,“ povzbudzuje František Trstenský.

Podľa možností liturgického kalendára budú kňazi vždy 19. dňa v mesiaci sláviť votívnu svätú omšu ku cti sv. Jozefa.

Dokumenty na stiahnutie:

[Brožúra]

[Obraz sv. Jozefa][naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021