Spišská katolícka charita odvysielala premiéru trojkráľového koncertu

TK KBS, asu, ml; pz | 08. 01. 2021 14:48Spišská Kapitula 8. januára (TK KBS) Spišská katolícka charita v stredu 6. januára odvysielala premiéru trojkráľového koncertu, ktorý bol určený na podporu a skvalitnenie služieb, ktoré poskytuje ľuďom v núdzi na území Spišu, Oravy a Liptova. Na koncerte účinkovali interpreti ako Janais, James Evans, Miro Jilo a kapela Smaily.

„Charitnú atmosféru dopĺňali zábery z našich zariadení, ktoré momentálne prežívajú náročné chvíle v súvislosti s pandémiou koronavírusu.Veríme, že aj týmto radostným koncertom sme v týchto dňoch lockdownu potešili všetkých našich priateľov a podporovateľov Spišskej katolíckej charity. Celý koncert si môžete pozrieť aj na YouTube kanáli," uviedla Alžbeta Šutková z charity.

„Ak by ste chceli podporiť túto organizáciu stále tak môžete urobiť prispením na č.ú.SK26 0200 0000 0031 4349 8655 VS: 8004, cez portál darujme: https://caritas.darujme.sk/1565/ ale poslaním darcovskej sms-správy v tvare DMS DAR na telefónnom čísle 877 (cena sms je 2 eurá)," dodala Alžbeta Šutková z oddelenia PR a marketingu Spišskej katolíckej charity.

Spišská katolícka charita je samostatný právny subjekt Spišskej diecézy, konfederatívne združeným v Slovenskej katolíckej charite. Pôsobí a vyvíja svoju činnosť na území Spišskej diecézy, tzn. v regiónoch Oravy, Liptova a Spiša, príp. na území ostatných diecéz Slovenska alebo v zahraničí, prednostne pri humanitárnej pomoci so súhlasom diecézneho biskupa príslušnej diecézy.

Na základe hodnôt kresťanskej lásky k blížnemu a vedomia ľudskej dôstojnosti Spišská katolícka charita pomáha ľuďom, ktorí sa nemôžu sami o seba postarať, či už je to v dôsledku starnutia, fyzického alebo duševného handicapu alebo nepriaznivých sociálnych podmienok. Hlavným poslaním je poskytovať všeobecne prospešné služby všetkým ľuďom bez akéhokoľvek obmedzenia.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021