Charitný dom vo Vojčiciach pokračuje, služby bude poskytovať ďalej

TK KBS, shr; ml | 07. 01. 2021 11:45Košice/Vojčice 7. januára (TK KBS) Najkrajší novoročný darček dostali prijímatelia a zamestnanci Charitného domu sv. Edity Steinovej vo Vojčiciach, ktorý patrí pod Arcidiecéznu charitu Košice.

Vďaka zapálenosti zamestnancov a štedrosti darcov sa podarilo vyzbierať časť prostriedkov na zníženie finančných strát v roku 2020. Vďaka nim nepríde 17 prijímateľov o svoj domov a zamestnanci neprídu o svoju prácu. Na záchranu Charitného domu do konca roku 2020 prispelo viac ako 159 darcov, ktorí spoločne podporili zariadenie sumou 25 047,16 eur.

„Je to pre nás mimoriadnym povzbudením, že si ľudia našu prácu vážia, veria jej, a preto sa rozhodli nám pomôcť zachrániť Charitný dom vo Vojčiciach. Túto darovanú sumu ešte navýšime o časť výnosu z jesennej zbierky na charitu. Vďaka tomu dokážeme naďalej poskytovať služby pre núdznych a odkázaných. Zatiaľ sme rozhodnutie o zatvorení zariadenia presunuli na máj 2021. Veríme, že na chod zariadenia ešte získame dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Počas prvých mesiacov celkovú situáciu znovu prehodnotíme,“ približuje Cyril Korpesio, riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice.

Zachrániť a udržať domov pre odkázaných a seniorov môže ktokoľvek vkladom na účet SK68 0200 0000 0029 4561 9354, variabilný symbol 103, alebo ďalšími spôsobmi. Viac informácií je možné nájsť na internetovej stránke www.charita-ke.sk, informovala Silvia Hrabčáková.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021