Počas novoročnej slávnosti v Kežmarku otvorili Rok svätého Jozefa

TK KBS, ft; pz | 02. 01. 2021 18:02Kežmarok 2. januára (RV) Novoročnú slávnosť Panny Márie Bohorodičky využili kežmarskí kňazi, aby otvorili vo svojej farnosti Rok sv. Jozefa. Pri slávnostnej svätej omši v Bazilike minor sv. Kríža, ktorú slávil tamojší farár a dekan František Trstenský a bola vysielaná prostredníctvom Kežmarskej televízie, umiestnili pri hlavnom oltári sochu sv. Jozefa a baner s vyobrazením pestúna Ježiša Krista.

„Evanjelista Matúš uvádza drobný, ale dôležitý detail, ktorý vystihuje Jozefovu povahu. Keď Svätá rodina uteká pred kráľom Herodesom, Matúš píše, že Jozef „vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta.“ (Mt 2, 14) Výraz „za noci“ nie je len časový údaj. Má hlbokú symboliku. Jozef je skutočne Ježišov otec a to síce nie v biologickom význame, ale otec ako ten, kto stráži a chráni svoju rodinu. Nerobí to iba „vo dne“, keď je všetko viditeľné a predvídateľné, ale robí to aj „za noci“, pričom vieme, že „noc“ a „temnota“ sú v Biblii často symbolom neistoty a strachu. Obraciam sa na manželov a otcov, aby strážili a chránili svoje rodiny ako ten najvzácnejší poklad, ktorý im Boh zveril. Nech im nechýba odhodlanie a múdrosť svätého Jozefa,“ povzbudzuje František Trstenský.

Na záver svätej omše sa kňazi pomodlili modlitbu, ktorú sa už 40 rokov denne modlieva k sv. Jozefovi terajší Svätý Otec František. V Kežmarku budú pravidelne podľa liturgických možností v 19. deň každého mesiaca sláviť votívnu svätú omšu ku cti svätého Jozefa.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021