Kalendár svetových a národných dní Katolíckej cirkvi na rok 2021

TK KBS, cca, sga; ml | 01. 01. 2021 07:00Bratislava 1. januára (TK KBS) Prinášame kalendár svetových a národných dní Katolíckej cirkvi na rok 2021.

Január

1. január: 54. svetový deň pokoja (SD)

6. január: Svetový deň misijného diela detí (Misijný deň detí) (SD)

18. - 25. január: Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov (SD)

24. január: Nedeľa Božieho slova (SD)

31. január: 68. svetový deň malomocných (SD) 12. deň Katolíckej univerzity v Ružomberku (ND)

Február

2. február: 25. svetový deň zasväteného života (SD)

11. február: 29. svetový deň chorých (SD)

Marec

25. marec Deň počatého dieťaťa (ND)

Apríl

2. apríl: Veľký piatok – Svetový deň dobročinnosti pre Svätú zem (zbierka pri „Božom hrobe“) (SD)

25. apríl: 58. svetový deň modlitieb za duchovné povolania (SD)

Máj

16. máj 55. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov (SD)

Jún

11. jún: Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – Deň posväcovania kňazov (SD)

27. júna: Svetový deň dobročinných diel Svätého Otca (SD)

September

1. september 7. svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva (SD)

26. september: 107. svetový deň migrantov a utečencov (SD)

Október

24. október: 95. svetový deň misií – Misijná nedeľa (SD)

November

1. november: Deň všeobecného posväcovania (SD)

10. – 17. november: Týždeň Cirkvi pre mládež (ND)

14. november: 5. svetový deň chudobných (SD)

21. november: 36. svetový deň mládeže (slávený v diecézach) (SD)

21. november: Svetový deň klauzúrnych mníšok a mníchov (SD)

* V niektorú nedeľu alebo iný vhodný deň (spravidla v máji) sa môže vo farnostiach sláviť Deň rodiny.

Zdroj: Podľa www.chiesacattolica.it spracoval Stanislav Gábor

-

Poznámka: SD - svetový deň / ND - národný deň[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021